Birinci Basamak G(ö)REV Etkinliği Yüksek Katılımla Gerçekleştirildi


  • Mayıs 22, 2015
  • 3112Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza puanları ve iş akitlerinin feshiyle tehdit etmesine karşı tüm ülkede başlatılan 3 günlük G(ö)REV etkinliği yüksek katılımla tamamlandı.

Greve katılım ülke çapında %60, İstanbul'da ise %80 oranında gerçekleşti.Grevin son günü olan 22 Mayıs Cuma 14.00'da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplanan birinci basamak sağlık çalışanları, 15.00'da tabip odası önünde bir basın açıklaması yaptılar.

TTB Aile Hekimleri Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı grevin yüksek katılımla gerçekleştiğini duyurdu ve tüm sağlık çalışanlarına, destek veren vatandaşlara ve taleplerinin kamuoyuna duyurulmasına katkı sunan basın emekçilerine teşekkür etti. SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak sağlık çalışanlarının ceza puanı, iş akti feshi tehditlerine, baskılara boyun eğmeyeceğini, nitelikli sağlık hizmeti, insanca çalışma koşulları ve insanca çalışma süreleri için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Ortak basın açıklamasını Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu okudu. Yapılan açıklamada; "Birinci basamak sağlık çalışanları, iş güvencesini ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran yönetmeliklerin geri çekilmesi, Cumartesi nöbet uygulamasına son verilmesi talebiyle 3 gün süreyle G(ö)rev eylemi yapma kararı almak zorunda kalmıştı. Üç gün süreyle yapılan uyarı niteliğindeki iş bırakma eylemi, halkımız mağdur edilmeden başarıyla sürdürülmüş, taleplerimiz güçlü bir şekilde gündemleştirilmiştir. Bundan sonraki aşamada yapacaklarımızı Sağlık Bakanlığı'nın alacağı tutum belirleyecektir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının, temel insani hakları, çalışma koşulları, iş güvencesi için sonuç alınana dek mücadele edeceğini ve bunun için her türlü demokratik hak arama yollarının kullanılacağının bilinmesini istiyoruz. Halkın, eşit, tamamen ücretiz, ulaşılabilir, iyi sağlık hizmeti alma hakkının takipçisi olacağımızı; 3 gün süreyle yaptığımız G(ö)rev eyleminde, yanımızda yer alan, destek veren, sabır gösteren halkımıza teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Ayrıca 3 gün boyunca ve her Cumartesi günü mücadelesini başarıyla, kararlılıkla sürdüren tüm sağlık çalışanlarını kutluyoruz. Taleplerimize yanıt verme sırasının Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu hatırlatıyoruz" denildi. Sık sık "Angaryaya Hayır, Sağlık Haktır", "Direne Direne Kazanacağız" sloganlarının atıldığı basın açıklaması, sağlık çalışanlarınca yeni sözler yazılan "Bıktım İllallah" şarkısının seslendirilmesiyle sona erdi.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!