13 Mart G(Ö)REV Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği


  • Haziran 08, 2015
  • 2668

Hatırlanacağı gibi Türk Tabipleri Birliği, yaşanan sorunlara dikkat çekmek için 14 Mart Tıp Haftasında g(ö)rev etkinliği düzenleneceğini ilan etti.

TTB’nin bu çağrısı, daha sonra Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES),  Devrimci Sağlık iş Sendikası (Dev-Sağlık İş), Türk Hemşireler Derneği,  Ebeler Derneği,  Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Psikologlar Derneği, İSTAHED, Türk-Sağlık Sen tarafından da paylaşıldı.

Yazının devamı için

Dilekçe örneği için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!