Aile Hekimlerinin Cumartesi direnişi sürecek!


  • Eylül 18, 2015
  • 2284

Baskılara boyun eğmeyeceğiz ve kazanacağız…

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Cumartesi fazla çalıştırma dayatmalarına karşı yürütülen mücadelenin değerlendirilmesi, sözleşmesi fesih edilen Dr.Remzi UYSALGENÇ’e destek olmak için yapılacakların görüşülmesi, son günlerde artan şiddet ortamı ve buna bağlı sağlık çalışanların yaşadıkları sorunların görüşülmesi, önümüzdeki dönem çalışma programın çıkarılması amacıyla, 15 Eylül 2015 Salı akşamı 18.00’da Odamız Cağaloğlu binasında toplandı.

Toplantıya, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Hakkan Hekimoğlu, Komisyon Eş Başkanı Dr. Erdal Uğurlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

 

Direniş kararlıkla sürecek…

Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına Cumartesi günleri fazla çalışma dayatmalarına karşı mücadelenin devam ettiğini, İstanbul’da soruşturmaların hız kesmiş olsa da sürdürüldüğü; Cumartesi günleri açılan ASM’lere doğru dürüst kimsenin başvurmadığı, son 9 aylık süreçte sürdürülen haklı mücadeleyle Cumartesi nöbetlerinin işlevsizliğinin herkes tarafından açıkça görüldüğü dile getirildi. Sürdürülen soruşturmaların ve buna bağlı verilecek olası cezaların hem usul açısından, hem de fiili mücadelenin yarattığı ortam bakımından uygulanır olmadığı, direnişin haklı ve meşru olduğu, kararlılıkla devam ettirileceği ortak görüş olarak bildirildi.

Baskılara boyun eğmeyeceğiz…

Entegre sağlık hizmet kapsamında nöbetlere gitmediği için toplam 140 ceza puanı karşılığında sözleşmesi fesih edilen Dr.Remzi Uysalgenç’in haklı gerekçelerle nöbetlere gitmediği, kendisine uygulanan haksız ve hukuksuz sözleşme feshinin iptal edilmesi için her türlü destek kampanyasının yürütülmesine karar verildi.

TTB’nin 17 Eylül Perşembe günü Isparta’ya gidip basın açıklaması yapacağı, idarecilerle ve ASM çalışanlarıyla görüşeceği bilgisi verildi.

Şiddet ortamında sağlık çalışanları ve halkın durumu perişan…

Ülkemizde yaşanan şiddet ortamının, sağlık çalışanlarını ve sağlık hizmetini doğru dürüst alamayan halkı oldukça olumsuz etkilediği dile getirildi. Sağlık çalışanlarının başta Cizre, Silvan, Yüksekova, Tunceli gibi birçok yerleşim yerinde sağlık hizmetini gereği gibi veremedikleri, çalışanların kişisel güvenliklerinin tehlikede olduğu, normal bir yaşam sürdüremedikleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine ulaşamadığı bilgisi paylaşıldı.

TTB İnsan Hakları Kolu tarafından, Çatışma ortamının bir an evvel sona erdirilmesi, ölümlerin durdurulması, sağlık çalışanlarının yaşadıklarının yerinde görülmesi, çalışanlara moral destek verilmesi amacıyla, 28 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul’dan bir otobüsle yola çıkan bir gurup hekimin Diyarbakır’a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgiler aktarıldı. Diyarbakır’da öldürülen meslektaşımız Dr. Abdullah Biroğul’un  evine taziye ziyaretinde bulunulduğu, daha sonra Silvan’da tahrip edilen 4 No.lu ASM önüne gidilerek, ‘yaşamak ve yaşatmak istiyoruz’ sloganıyla ‘hekimler barış istiyor’ çağrısı yapıldığı bilgisi verildi.

Şırnak Valisi tarafından Silopi’de Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Serdar Acar’ın, Ağrı Devlet Hastanesinde Psikiyatri uzmanı olarak çalışan, aynı zamanda Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz’ın da Ağrı Valiliği tarafından görevden alındığı, TTB’nin mağdur edilen arkadaşımızın, bölgede hekim açığının olduğu bir dönemde halkı da zor durumda bıraktığı,  sürekli çatışmanın hüküm sürdüğü bölgede hiç bir sağlık çalışanın yaşamak istemediği gerçekliği üzerine meslektasimizin görevine dönmesi için girişimlerini sürdürdüğü bilgisi aktarıldı.

Platform toplantısı

Eylül ayı sonunda birinci basamakta örgütü dernek ve sendikaların katılımıyla oluşturulan platformun, başta Cumartesi direnişi ve buna bağlı baskılar karşısında yürütülecek mücadele hattının daha da güçlendirmek için öneri ve görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla toplanması kararlaştırıldı.

Toplantı, Dr. Remzi Uysalgenç için sosyal medyada yürütülecek destek kampanyası için çalışmasının başlatılması ile birlikte sona erdirildi.


Bu HABERİ Paylaş!