Aile Hekimlerinin Direnişi Yeni Yılda Yeni Mücadele Yöntemleriyle Büyütülecek


  • Ocak 07, 2016
  • 2010

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 07 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirdi. 2016 yılının ilk toplantısında, Aile Hekimlerinin hakları için kararlılıkla sürdürdüğü direnişi, yeni yılda, yeni mücadele yöntemleriyle daha da büyütüleceği vurgusu yapıldı.

Toplantıya Komisyon Eş Başkan Dr. Hatıra Topaklı ve komisyon üyeleri  ile yönetim kurulu üyemiz Dr. Hakan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç katıldı.

Toplantının ana gündemi olan Cumartesi direnişi her boyutuyla değerlendirildi.

Ne 7x12

Ne Cumartesi

Cumartesi direnişi sürecek!

Sağlık Bakanlığının, ASM çalışanlarının bir yıldır kararlılıkla sürdürdüğü Cumartesi direnişini kırmaya yönelik baskılarının (ceza puanları, sözleşme feshi tehditleri vs.) işe yaramadığı, verilen cezaların yargı kararlarıyla bozulduğunu, fazla ve esnek çalışma dayatmalarına  karşı mücadele etmeye devam edileceği vurgulandı.

Cezalar, sözleşme fesihleri işe yaramıyor…

Cumartesi nöbetlerine gitmediği için ceza alıp 60 gün içinde valilik tarafından bu cezaları onaylanmayan arkadaşların yargıya başvurmaları gerektiği, bu konuda İstanbul Tabip Odası’nın her türlü desteği sunacağı bilgisi verildi. Sözleşme feshi uygulanan illerde, yerel idarelerin kararlarını yeniden gözden geçirdikleri, aksi durumda sözleşme feshi kararlarının yargıya taşınıp, yürütmeyi durdurma kararları alınacağını, her türlü eylem ve etkinlikle hiçbir arkadaşımızın mağdur edilmesine izin verilemeyeceği dile getirildi. Buna örnek olarak en son Mersin ilinde yaşanılan sözleşme feshi için TTB Aile Hekimliği Kolu ile birlikte dernek ve sendikaların hep birlikte 7 Ocak 2016 tarihinde Mersin’de bir araya geldiği, sözleşme feshi kararını geri aldırmaya yönelik her türlü mücadelenin sürdürüleceği mesajı verildiği aktarıldı.

İstanbul toplanıyor:

İstanbul’da önümüzdeki hafta ilan edilecek bir gün içinde fazla ve esnek çalışmaya karşı yürütülen mücadelenin değerlendirileceği tüm ASM çalışanlarının katılacağı geniş bir toplantı yapılması, Hekim olan İstanbul milletvekilleriyle bu konuda bir görüşme yapılmasına, Aile Hekimlerinin sürdürdüğü mücadelenin kısa filmlerle kamuoyuna anlatılması için çalışma başlatılması  kararlaştırıldı.

Yabancı Uyruklu Aile Hekimleri

İstanbul’da Aile Hekimi olarak çalışan yabancı uyruklu hekimler hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, mezuniyet durumları, denklikleri, dil durumlarının araştırılması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanının, yabancı uyruklu hekimlerin Türkçe bilmesinin çok da zorunlu olmadığı şeklinde basına verdiği demecin, talihsiz bir açıklama olduğu dile getirildi.

Aile Hekimleri Raporu yayında

2015 yılında Antalya’da yapılan TTB AHK 1.Aile Hekimleri Buluşması kitabının yayınlandığı, isteyen arkadaşların İstanbul Tabip Odası’ndan isteyebileceği, ya da http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ahek_bulusma.pdf sayfasından ulaşılabileceği bilgisi verildi.


Bu HABERİ Paylaş!