Aile Hekimliği Örgütlerinden Ortak Ses : Fazla Ve Esnek Çalışma Dayatmalarına Karşı Direnişimiz Sürecek!


  • Ocak 25, 2016
  • 1633

 

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu çağrısıyla bir araya gelen Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü sendika, dernek temsilcileriyle birlikte, 7x12 saat çalışma dayatmalarını, butik ASM’leri, Cumartesi direnişini, baskılara karşı hukuki süreci ve bundan sonraki yol haritasını tartıştı.

İstanbul Tabip Odası’nda 19 Ocak 2016 tarihinde yaklaşık 3 saat süren toplantıya SES, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED, TAHUD, PHD, İSTASED yönetici ve temsilcileri de katıldı.

Toplantının kolaylaştırıcılığını TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı ve Aile Hekimleri Komisyon üyesi Dr. Ayça Gümüş yaptı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakan Hekimoğlu’nun konuşmasıyla başlayan toplantı, Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez’in Aile Hekimlerinin hakları için kararlıkla sürdürdüğü mücadeleyi selamlaması sonrasında devam edildi.

Toplantının ilk bölümünde, gündeme ilişkin bilgilendirmeler yapıldı, daha sonra hukuki süreçle ilgili katılımcıların sorularını Odamızın Hukuk Bürosu’ndan Av. Oya Öznur tarafından yanıtlandı. Son bölümde bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceği tartışılarak somut önerilerde bulunuldu.

7x12 çalışma dayatması, ‘Butik ASM’ çalışması Pendik’te… 
1. Sağlık Bakanlığı’nın, Butik ASM’ler ve 7x12 çalışma dayatmalarının hâlihazırda hayata geçirilemeyeceği görüşleri dile getirilse de Pendik’te bu proje için bir çalışma başlatıldığı bilgisi aktarıldı.

Direnişi kırmak için başlatılan kulis çalışmaları işe yarar mı?
2. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Cumartesi direnişini kırmaya yönelik kulis çalışmalarının işe yaramadığı bilgisi İSTAHED ve İSTASED yöneticileri tarafından aktarıldı.

İstanbul’da direniş kararlılıkla sürüyor!
3. Cumartesi fazla çalışamaya karşı yürütülen mücadelenin İstanbul ilinde tüm baskı ve dayatmalara rağmen bir yıl sonu da %50’yi aşan düzeyde sürdürüldüğü, kararlılıkla da sürdürüleceği tüm örgüt temsilcileri tarafından ortak görüş olarak ifade edildi.

Aile Hekimleri sistemden kaçıyor, yeni mezunlar TUS çalışıyor…
4. Tüm dünyada mezun olanların en çok % 20’sinin birinci basamağı tercih ettiğini, bu hesapla 10.000 hekimin ancak 2000’nin siteme katılacağının ön görülebileceği ve bu sürede sistemden sürekli ayrılan, emekli olanlar da hesaplandığında sadece İstanbul için 700 ek birimin ve dolayısıyla beklenen artışın mümkün olmayacağının zamanla görüleceğinin; son dönemde İstanbul’a yeni mezun atamalarının çoğunun ASM’lere geçmeyip TUS çalıştığı ve sistemdeki açığın bir türlü kapatılamadığına dikkat çekildi.


Haklarımızı korumak için AHİM dahil her yola başvuracağız…
5. Fazla ve esnek çalışmaya karşı sürdürülen mücadeleyi kırmaya yönelik soruşturmaların, savunmaların, verilen cezaların yargı kararlarıyla bir bir bozulduğu, bozulmaya mahkum olduğu, üst yargının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere tüm meşru savunma hakkımızın sonuna kadar kullanılacağı ortak görüşü dile getirildi.

İtiraz öncesi ve ya itiraz sonrası 60 gün sonrası dava açalım… İstanbul Tabip Odası yanınız da…
6. Halk Sağlığı Müdürlüğünün Cumartesi direnişi nedeniyle verdiği cezalar için Valiliğe yapılan itirazın süresi 60 günü geçince, 60 gün içinde yargıya başvurmak gerektiği, bunun için tüm sendika, derneklerin, İstanbul Tabip Odası’nın kendi üyelerine her türlü desteği sunacağı bilgisi verildi.

Sözleşme fesihleri gerçekleşmeyecek, izin vermeyeceğiz…
7. Mersin, Ankara gibi illerde Cumartesi direnişi nedeniyle sözleşme feshi uygulamaların geri alındığı, Sağlık Bakanlığı’nın Cumartesi direnişi nedeniyle verilen cezalara bağlı sözleşme feshi uygulanması taraftarı olmadığı ancak sözleşme feshi bitip yenileyecekler konusunda sıkıntıları olduğu bilgisi aktarıldı.

Bu mücadele tüm çalışanlar için çocuklarımızın geleceği içindir…
8. Hiç bir kurumda uygulanmayan Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarına karşı, ASM çalışanlarının sürdürdüğü kararlı duruşu sulandırmaya yönelik  ‘pazarlıkların’ işe yaramayacağını, haftada 40 saat çalışma hakkının korunması için verilen mücadelenin tüm çalışanların adına yürütüldüğünün bilincinde olunduğu dile getirildi.

Direnişin büyütülmesi için: 
9. Haklı ve meşru mücadelenin devam ettirilmesi, büyütülmesi, kamuoyuna aktarılması için ASM’lere afiş ve karikatürlerin asılması, kısa film yapılması, Alo 184’ün aranması (“Hekimimizden memnunuz. Cumartesi çalışmadığı için işten atılmasını istemiyoruz” demelerinin telkin edilmesi ile idareciler üzerinde baskı oluşturmasının sağlanması yönünde) gibi birçok etkinlik yapılması önerildi.

İSTANBUL TABİP ODASI
AİLE HEKİMLERİ KOMSİYONU
Bu HABERİ Paylaş!