ASM'lere Yüzde 100 Kira Artışına Tepki


  • Şubat 29, 2016
  • 2564

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Aile Sağlığı Merkezleri'nin kirasının yüzde 100 artırılması ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

26.02.2016

BASIN AÇIKLAMASI

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE DEVLET RANTİYESİ…

YÜZDE YÜZ KİRA ARTIŞI OLUR MU?

2010 yılında ülkenin tüm illerinde Aile Hekimliği Sistemine geçildi. Bu geçişle birlikte devletin resmi kurumu olan Sağlık Ocaklarının adı Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak değiştirildi, en önemlisi aile hekimlerine kiraya verildi.

Aile hekimliğinin başlaması ile birlikte Sağlık Bakanlığı elindeki Sağlık Ocaklarını bazı yerlerde Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne bazı yerlerde ise İl Özel İdareleri’ne devretti. Bu kurumlar, aile hekimlerinden odalarının ve paylarına düşen ortak kullanım alanlarının metrekaresi oranında kira almaya başladı. Üç yıllık sözleşmeler yapıldı.

Bu yılın başında yapılan değişiklikle binalar tekrar Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Bu devir ile birlikte bazı illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri aile hekimlerine yazı yazarak bulundukları yerlerin yani ASM’lerin 2016 yılından itibaren kira sözleşmesinin yenileceğini, ihaleye davet edildiklerini bildirdi. Ellerine yazıları geçen hekimler ASM kirasının bir önceki yılla kıyaslandığında %100’lere varan artış oranları olduğunu tespit ettiler. 25 metrekarelik bir odanın kirası için 3000 TL'lere varan kira talepleri bulunmaktadır. Maaşlardaki artış oranları ise sadece %6 civarında kalmaktadır. Doğal olarak ASM kiralarının % 100 artırılması kabul edilemez bulundu ve Ocak ayında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne dilekçe ile bu artış oranının hangi kriterlere göre saptandığı soruldu. İkisi de resmi kurum olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri'nin tespit ettiği fiyatları Halk Sağlığı Müdürlükleri kabul etmeyerek %100’lere varan artışa gerekçeyi kendi ifadeleriyle sizlerle paylaşıyoruz.

Ekte yer alan resmi yazıda, kamuya ait binaların, ASM’de kamusal sağlık hizmet sunan Aile Hekimlerine mevcut sözleşme şartları bile yok sayılarak, fırsatçı bir ev sahibi tarzıyla kiraları iki katına çıkararak tek taraflı belirleneceği bildirilmiştir.

Tuz kokmuştur…

Sağlık Bakanı’nın, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu derme çatma binaların yeniden inşa edileceği söylemine karşılık, bu yapılanlar bir skandal değil midir? Birinci basamak sağlık hizmetlerinin her boyutuyla yama tutmayacak bitmez tükenmez sorunlarına bütünlüklü çareler bulmak gerekmiyor mu?

TTB adına Sağlık Bakanlığı’na çağrımız, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden işlevli kılınması için birinci basamak sağlık hizmet alanında sözü olan tüm kitle örgütleriyle görüşmelerin başlatılması, politikaların birlikte belirlenmesi, yaşama birlikte geçirilmesidir.

Saygılarımızla.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

 

Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün kiralara ilişkin resmi yazısı için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!