Aile Hekimlerinin Soruşturmaları İçin İstanbul Valiliği'ne Ziyaret


  • Mart 02, 2016
  • 2924

Aile Hekimleriİstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Prof.Dr.Selçuk Erez başkanlığında bir heyet, 01.03.2016 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Öztürk'ü makamında  ziyaret ederek, Aile Hekimlerine yönelik Cumartesi nöbet  soruşturmalarını görüştü.

Heyette ayrıca Yönetim Kurulu üyemiz Dr.Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr.Fethi Bozçalı ve TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Recep Koç da yer aldı.

İstanbul Tabip Odası heyeti, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Aile Hekimlerine Cumartesi nöbetleri nedeniyle yürütülen soruşturmaların çok farklı sonuçlandığı, zaman aşımına uğrayan bazı soruşturmalara bile ceza puanları verildiği, soruşturmaların usule uygun yürütülmediği gibi birçok konu dile getirildi.

Ceza puan yönetmeliğinin Anayasamızın 128.maddesi gereği kanunca düzenlenmesi gerektiği hususunda Anayasa mahkeme kararları, yürütmenin onayladığı ceza puanlarının birçoğunun idare mahkemeleri tarafından bozulduğu hatırlatıldı.

Aile Hekimlerinin savunma vermekten, itiraz dilekçesi yazmaktan, haklı davalarını mahkemelere götürmekten asli işini yapamaz hale geldiği, huzursuz bir ortamda gelecek kaygısı içinde moralsiz bir şekilde çalıştığı dile getirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, heyetimizin ziyaretinden memnun olduğunu, kendisinin de Cumartesi nöbetleri nedeniyle Aile Hekimlerine açılan soruşturma ve ceza puanı uygulamasından hoşnut olmadığını, bunun için geç saatlere dek çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

 Cumartesi nöbet sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğine inandığını, Aile Hekimlerinin hiç birine sözleşme feshi uygulamak istemediğini, Sağlık Bakanlığı'nın bu sorunla ilgili HASAM adıyla yeni bir uygulama için hazırlık yaptığını, İstanbul'da Cumartesi nöbetleri nedeniyle şu ana dek sözleşme feshi olmadığını, yakın zamanda olacağını sanmadığını, zaten fesih sınırının 200 ceza puanına çıkarıldığını hatırlattı.

Vali Yardımcısı Sayın Öztürk’ün önerisiyle, Odamız tarafından, Aile Hekimlerinin başta Cumartesi nöbet soruşturmaları olmak üzere yaşadıkları sorunları içeren bir dosyanın 10 gün içeresinde İstanbul Valiliğine sunulması kararlaştırıldı.

İSTANBUL TABİP ODASI

Aile Hekimleri


Bu HABERİ Paylaş!