Aile Hekimleri ne Hastane Acillerinde ne de ASM’lerde Fazla Çalışma Dayatmalarına Boyun Eğmedi, HASAM’larda da Eğmeyecek!


  • Mart 14, 2016
  • 2904

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Halk Sağlığı Merkezleri(HASAM)’ni değerlendirmek üzere,  09 Mart 2016 Çarşamba günü,  İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplandı. Toplantıya Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu da katıldı.

Toplantıda, Odamızın İstanbul Valiliği ile yaptığı görüşme, sözleşme feshi sınırını 200 puana çıkarılması sonrasında yaşanan gelişmeler, ceza puanlarla ilgili hukuki süreç ve Sağlık Bakanlığı’nın kurmaya çalıştığı HASAM projesi değerlendirildi. 

İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmenin faydalı olduğu, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk’e Aile Hekimlerinin sorunlarıyla ilgili raporun hazırlığı içinde olunduğu bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı, HASAM projesiyle, ASM(Aile Sağlığı Merkezi)lerde tutturmaya çalıştığı Cumartesi nöbetlerini sona erdireceği anlaşılmaktadır.

Böylece ASM çalışanlarına dayatılan Cumartesi nöbet uygulamasının, ASM sağlık çalışanlarının haklılığı, kararlı mücadelesiyle, tıpkı hastane acillerindeki nöbet dayatmaları gibi boşa çıkarıldığı tespiti yapıldı.

Sözleşme feshi sınırının 200 puana çıkarılmasının, ASM sağlık çalışanlarının sürdürdüğü direnişin ne kadar etkili olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğu konuşuldu.

HASAM’larla ilgili ilçe düzeyinde mekânların belirlenmeye, bir takım binaların Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kiralanmaya çalışıldığı; henüz yasal çerçevesi belli olmayan, hangi amaca hizmet edeceği, ne tür hizmet vereceği gibi birçok belirsizliğin olduğu dile getirildi.

HASAM’ların yeni bir semt polikliniği gibi sonradan kapatılacak birimlere dönüşme riski taşıdığı; bu nedenle kaynakların heba edilme olasılığı kaygısı paylaşıldı.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nde sürekli yapılan değişikliklerin tüm birinci basamak sağlık çalışanlarını tedirgin ettiği dile getirildi.

Aile Hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının, ne ad altında olursa olsun, fazla, esnek, kuralsız çalışmaya karşı mücadele etmeye devam edeceği hatırlatıldı.

Önümüzdeki günlerde ASM çalışanlarıyla geniş toplantılar yapılması, birinci basamak sağlık çalışanlarını temsil eden STK’ların oluşturduğu platformun toplanması için çağrı yapılması kararlaştırıldı.

Aile Hekimleri Ne Hastane Acillerinde Ne De ASM’lerde  Fazla Çalışma Dayatmalarına Boyun Eğmedi,  HASAM’larda da Eğmeyecek!


Bu HABERİ Paylaş!