Aile Hekimleri Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi İçin Acil Toplandı


  • Mart 30, 2016
  • 3084

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi ve Aile Hekimlerine Nisan ayında yazılan TSM nöbetlerini değerlendirmek üzere acilen toplandı.

Toplantıya Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez, Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu, Komisyon Eş Başkanlarımız Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Ahmet Erdal Uğurlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, Hukuk Büromuzdan Av. Oya Öznur Av. Hazal Pekşen ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

HSM genelgesi ve sonrasında Sağlık Bakanı’nın HSM ile ilgili yaptığı açıklama, İstanbul’da bazı ilçelerde TSM’lere yazılan nöbet listeleri değerlendirildi.

  • Yasal dayanağı olmayan genelgenin iptali için dava açılması gerektiği sonucuna varıldı.
  • Genelgenin birinci basamak sağlık çalışanlarına HSM’lerde acil nöbet getirdiği; böylece Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimlerine fazla ve esnek çalışma dayatmasından vazgeçmediği,
  • HSM’lerde yeni açılacak 5 Aile hekimliği birimleriyle birlikte Aile Hekimlerinin alacağı ücretlerin düşeceği,
  • HSM’de bir çok hizmetin bir arada sunulmasının zorlaşacağı ve birinci basamak sağlık hizmetlerine fayda sağlamayacağı gibi ilk belirlemelerde bulunuldu.

İlçelerde bölgesel toplantıların ve 07 Nisan 2016 tarihinde de İstanbul Tabip Odası’nda genel bir toplantının yapılması kararlaştırıldı. Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 2 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da bu amaçla yapılacak toplantıya katılacak temsilciler belirlendi. 

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!