TOPLANTI DAVETİ: ASM ve TSM Çalışanlarına HSM 'de Acil Nöbetleri Başlıyor!


  • Nisan 05, 2016
  • 2212

Değerli meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Merkezleri(HSM) ile ilgili genelgeyi yayınladı.

HSM genelgesi ve Sağlık Bakanı Sayın Müezzinoğlu'nun yaptığı açıklamalarda, ASM ve TSM sağlık çalışanlarının hafta içi ve hafta sonu 17.00-21.00 saatleri arsında HSM'lerde acil nöbet tutturulacağı belirtilmekte.

Ayrıca HSM'lerde 5 ayrı Aile Hekimliği Birimlerinin oluşturulacağı, birçok hizmetin bir arada verileceği genelgede yer almakta.

HSM kuruluş genelgesinin yasal dayanaktan yoksun oluşu, anlaşılması zor bir dille yazılmış olması bir yana, birinci basamak sağlık çalışanlarına yeni angaryalar getirdiği ortadadır.

Sağlık Bakanlığının, kamu hastane acillerinde, sonrasında Cumartesi günleri ASM'lerde nöbet adı altında birinci basamak sağlık çalışanlarına dayattıkları fazla ve esnek çalışmaya, Aile Hekimleri ve diğer ASM sağlık çalışanları karşı durarak, bu dayatmalara izin vermedi…

HSM genelgesinin ne anlama geldiği, HSM'lerle nelerin değişeceği, birinci basamak sağlık çalışanlarının bundan nasıl etkileneceğini birlikte değerlendirmek, ne yapacağımızı birlikte belirlemek için bir araya geliyoruz.

Hukuk büromuzun da katılımıyla, 7 Nisan 2016 Perşembe günü Saat: 19.00'da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştireceğimiz toplantıya katılmanızı önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

 

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu

Tarih: 7 Nisan 2016 Perşembe,
Saat: 19.00
Yer: İstanbul Tabip Odası, Cağaloğlu


Bu HABERİ Paylaş!