İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi İlk Toplantısını Yaptı


  • Mayıs 15, 2016
  • 2599

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi ilk toplantısını 12 Mayıs 2016 Perşembe günü Tabip Odası’nda İşyeri Hekimlerinin katılımı ile yaptı. İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyeleri Dr. Mustafa Tamyürek ve Dr. Osman Öztürk’ün moderatörlüğün de yapılan toplantıda söz alan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan İşyeri Hekimleri Meclisinin kurulmasının önemine vurgu yaparak İşyeri Hekimlerinin çalışma koşullarının eskisine göre daha zor olduğunu örgütlenme ve birlikte mücadele etmemiz gerektiğini belirtti.

Danıştay’ın İşyeri Hekimlerinin Tabip Odasına üye olma zorunluluğu, İşyeri Hekimlerinin yetki ve ücretlendirilmesinin Tabip Odaları tarafından yapılması kararları ile ilgili yaşanan hukuki süreç ile ilgili sunum yapıldı. Daha sonra bu kararların uygulanması için yapılacak mücadele yönetmeleri tartışıldı.

İşyeri Hekimleri alanda yaşanan sorunlarla ilgili bilgi verdi. Özellikle ekonomik-özlük haklar, çalışma koşulları, mesleki bağımsızlık, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde çalışma, eğitim ihtiyacı en önemli tartışma konuları oldu.

İşyeri Hekimleri Meclisi toplantısına katılan İşyeri Hekimlerinden İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliğinin çeşitli alanlarından katkı sunabilecekleri alanları belirlemeleri istendi.

İşyeri Hekimleri Meclisinin ikinci toplantısının kesin tarihinin daha sonra ilan edilmek üzere Haziran ayında yapılması, İşyeri Hekimlerinin kendi aralarında daha hızlı iletişim kurabilecek bir sistemin oluşturulması ve sürekli eğitim programlarının yapılması kararlaştırıldı.

İSTANBUL TABİP ODASI
İŞYERİ HEKİMLERİ MECLİSİ


Bu HABERİ Paylaş!