Aile Hekimleri Komisyonu İlçe Toplantıları Sürüyor


  • Haziran 03, 2016
  • 3082

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu çağrısıyla ilçe toplantıları ilk etapta Kartal, Silivri, Ümraniye, Eyüp  ilçelerinde yapıldı.

Dinlenme hakkımız elimden alınıyor…

Kartal’da Birinci basamak sağlık çalışanları, 23.05.2016 tarihinde Kartal Uğur Mumcu ASM’de bir araya geldi. Komisyon Üyemiz ve ilçe temsilcimiz Dr. Ayten İnan tarafından organize edilen toplantıda; fazla ve esnek çalışma süreci, olağandışı denetim ve ceza puanı uygulamaları, Aile Hekimliğinde yaşanılan sorunlar görüşüldü.
Kartal’da çalışan ASM ve TSM hekimleri, Cumartesi nöbet uygulamasının, çalışanların dinlenme hakkının ellerinden alınması anlamına geldiğini, hakları için mücadele etmeye kararlı olduklarını dile getirdiler.

Baskılara rağmen haklarımız için sesimizi kısmayacağız…

Silivri’de komisyon üyemiz ve ilçe temsilcimiz Dr. Ersin Gökpınar’ın organize ettiği, SES ilçe temsilcisinin de katıldığı toplantı, 24 Mayıs 2016 tarihinde Piramit Çay Bahçesi’nde yapıldı. Silivri’de çalışma hakları için mücadele eden birinci basamak sağlık çalışanları; fazla, esnek, angarya çalışma dayatmalarına karşı her türlü baskıya rağmen mücadelelerini sürdürecekleri mesajını verdiler.

Birlikte mücadele ediyoruz….

Ümraniye’de komisyon üyemiz ve ilçe temsilcimiz Dr. Ümit Gürgen öncülüğünde, 25 Mayıs 2016 tarihinde 19 No.lu ASM’de;  26 Mayıs 2016 tarihinde de Merkez ASM’de iki ayrı ilçe toplantısı gerçekleştirildi.
Her iki toplantıda da Ümraniye ebe, hemşire ve hekimlerin yanı sıra, İstanbul Tabip Odası, AHEF, İSTAHED, ASMED, Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Türk Sağlık Sen temsilcileri de katıldı.

Bir tek nöbet tutmayan sizin ASM kaldı yalanı…

Ümraniye TSM’den her ASM’ye gidilip : ‘Bir tek siz nöbet tutmuyorsunuz, artık nöbetlere gelin’ denildiğini öğrendik, oldukça şaşırdık, sonra sevindik. Çünkü böylece, Ümraniye’de nöbetlere gitmeyen ASM çalışan sayısının az olmadığını öğrenmiş olduk…
Birlikte bu nöbet dayatmasına hayır demeye devam etmemiz gerektiği konusunda hem fikir olduk…

HASAM nöbetleri gerçekleşince başımıza neler gelecek?

  • Kapısında 112 acil istasyonu yazan bir yerde nöbet tutuyor olacağız, bir nebülizatörün dahi olmadığı HASAM’larda sanki köy taramasına gitmişiz gibi bir masa bir sandalye ile bize acil hastaların yığılacağını konuştuk. Yakında acil sağlık hizmeti verildiği söylenen kapımızda pnömonisinden, astım atağından, kalp krizine, kesiden, düşmeye,  gerçek aciller geldiğinde büyük bir risk ile karşı karşıya olacağımızı konuştuk. 
  • Bizim ASM’lerde en büyük derdimiz;  acil geldim diyen talepkar hastalarken,  bunları gönderecek acilimiz olmayacağını ve tanımadığımız/etmediğimiz hastaların karşısında şiddet (küfür-darp artık ne çıkarsa bahtımıza) riski altında olacağımızı konuştuk.
  • Bugüne dek belki ASM’mizde kapalı kapılarda çaylı-pastalı, dizi film izlemeli,  yoklama verdikten sonra gitmeli, sorunsuz nöbetler tutmuş olabiliriz ama artık adı nöbet olan acil geldim diyen ve bazen acil de olan hastalarla karşı karşıya kalacağız.
  • Biz bir gün hasta olsak rapor alsak ve vekaletsiz kalsak maaşımızdan 200 liraya yakın kesilirken günlüğü 85 lira olan bir nöbet angaryasına maruz kalacağız.
  • Şimdi Cumartesi, peşine Pazar ardından bayram, ondan sonra hafta içi nöbetlerle karşılaşacağımızı konuştuk.

Sözleşme fesihleri ile tehdit edip haklarımızı elimizden almaya kalkmak reva mı?

• Sendikalarımız, derneklerimiz Ümraniye’de ASM toplantılarına gelecek kadar yanımızda. Bugüne kadar Giresun’da, Mersin’de,  Ankara’da fesih denediler, yapamıyorlar.  En son Tekirdağ HSM bir fesih denemesi yaptı. Web sitesine koydukları fesih ettik haberinin ömrü 6 saat oldu, fesihin iptal edildiği bilgisini ise 24 saat geçmeden aldık. 17 aydır hiç nöbete gitmeyen bu 5 arkadaşımız 200 puanı aşmışlar ama sözleşmeleri feshedilemedi. Biz istemediğimiz sürece bizim de sözleşmemiz feshedilemez.

Fazla, esnek angarya dayatmalara karşı mücadelemiz sürecek…

Eyüp ilçesinde komisyon üyemiz ve ilçe temsilcimiz Dr. Egemen Emre öncülüğünde, 30 Mayıs 2016 tarihinde Güzeltepe ASM’de  ilçe toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya yönetim kurulu üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç katıldı.
Katılımcılar ASM ve HASAM nöbet dayatmalarına karşı birinci basamak sağlık çalışanlarının kararlı mücadelenin sürdürüleceği mesajını verdiler.


Bu HABERİ Paylaş!