Aile Hekimlerinin Şişli Direnişi Güçlü Devam Ediyor…


  • Haziran 17, 2016
  • 3809

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından sürdürülen ilçe toplantıları, bu kez 9 Haziran 2016 günü, Şişli ilçesinde 15 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi.

Şişli ilçesinde yapılan toplantıya, İstanbul Tabip Odası, İstahed, Birlik ve Dayanışma Sendikası ve SES temsilcileri ile ilçede birinci basamakta çalışan ebe, hemşire ve hekimler katıldı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, Komisyon Eş Başkanımız Dr. Hatıra Topaklı ve Şişli ilçe temsilcimiz ve komisyon üyemiz Dr. Ayça Gümüş‘ün de katıldığı toplantıda, ilçe genelinde Cumartesi nöbetlerine katılmama oranının yüksek olduğu, fazla ve esnek angarya dayatmalarına karşı mücadelenin devam edeceği mesajı verildi.

 

Angarya dayatmalarına karşı duran sağlık çalışanlarının dayanışma içinde olması, bilgilendirilmesi amacıyla sık sık bir araya gelmenin önemi vurgulandı.

Nöbete direnişine katılanlardan istenen savunma süreci değerlendirilip, izlenecek yol hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, HASAM'larda yapılması planlanan esnek mesai ve nöbet uygulamasının doğuracağı hukuki ve mesleki sorunlar tartışıldı.

 

İstanbul Tabip Odası

Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!