Sıfır Nüfuslu Aile Hekimliği Birimleri Çalışma Barışını Bozuyor!


  • Ağustos 19, 2016
  • 3044

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından değişik ortamlarda, aile hekimlerinin iş yükünün fazla olduğu kabulünden yola çıkılarak aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılmasının planlandığı dile getirilmektedir. Çeşitli illerde bu amaçla sıfır nüfuslu (yeni ihdas) aile hekimliği birimlerinin açıldığı görülmektedir.

Yeni kurulan aile hekimliği birimlerinde göreve başlayacak aile hekimlerine bir yıl içerisinde 1000 nüfus üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Bu nedenle yeni başlayan aile hekimlerinin bir yıl içinde kendilerine kayıtlı nüfus sayısını 1000 kişiye çıkarmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmeleri feshedilecektir. Yeni açılan birimler genellikle göç alan, nüfusu artan bölgeler değildir; aile hekimleri o bölgede çalışan aile hekimlerinin kayıtlı hastalarından kendine kayıt yapmak durumundadırlar.  Bu durum aile hekimleri arasındaki çalışma barışını ve ilişkilerini  bozucu etki yapacaktır.

Açılacak yeni birimlerin kayıta başlamasıyla, o coğrafyada halen aile hekimliği yapmakta olan meslektaşlarımızın kesin kayıtlı kişi sayıları hızla azalmaya başlayacaktır. Yeni bir ödeme yönetmeliği çıkarılmadan, katsayılar düzeltilmeden hasta sayısının düşürülmesi nedeniyle aile hekimlerinin ücretlerinde ciddi azalmalar ve hak kayıpları oluşacaktır. Oysa hepimiz biliyoruz ki, aile hekiminin nüfusunun azaltılması, aile hekimliği uygulamasının gerektirdiği iş yükünü karşılamak içindir. İş yükünü karşılayacak düzenlemeler yapılırken ücretlerin düşürülmesi hakkaniyetli değildir. Ayrıca, aile hekimliği sistemine geçilen ilk günlerle kıyaslandığında; daha önce yapılan katsayı düşüşleri, ücretlere yapılan çok düşük düzeydeki artışlar, enflasyona bağlı olarak genel giderlerdeki artışlar gibi nedenlerle aile hekimlerinin ücretleri ve alım gücünde ciddi azalmalar meydana gelmiştir.

İllerde sıfır nüfuslu yeni ihdas ve binası olmayan aile hekimliği birimleri oluşturmak yerine, ücret kaybı yaratmayacak şekilde, katsayılar ve azami nüfuslar belirlendikten sonra, çalışan her hekimden alınan azami nüfus fazlasıyla, yeni, diğer aile hekimlerinin nüfuslarına yakın nüfusu olan birimler oluşturulmalıdır. Atanan aile hekimi hasta aramak yerine aile hekimliğinin gerektirdiği çalışmayı yapmalıdır.

TTB olarak, Sağlık Bakanlığı’nı, hekimler arasında çalışma barışının bozulmaması konusunda hassas davranarak, aile hekimliği birimlerinin nüfuslarının azaltılması, ücretlerin korunması  ve iş yükünün eşit paylaştırılması için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği


Bu HABERİ Paylaş!