Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na 'İkinci Faz' Sorusu


  • Kasım 24, 2016
  • 3188

TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a, "Aile hekimliğinde ikinci faza geçilecek" açıklamasıyla ilgili soru yöneltti. 

 

AİLE HEKİMLERİNDEN SAĞLIK BAKANLIĞINA ‘İKİNCİ FAZ’ SORUSU…

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, TBMM de Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde: ‘Aile hekimliğine müracaat sayılanırının ortalama 3 ten 2,7'ye düştüğünü’ dile getirmiş…

Yani, ‘Halkın Aile hekimliğine ilgisi azalmış’, gerçekliğine dikkat çekmiş…

Sayın Akdağ, ‘Aile Hekimliğini’, 2005 yılında pilot olarak Düzce’de başlatmıştı…

‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ‘ikinci fazını’ başlatacağını yineleyen Sayın Akdağ, ’Aile hekimi başına düşen nüfusu ortalama 3500-4000 kişiden, 2017 yılında 2900 e indirmeyi, bu amaçla çalışma başlattıklarını’ açıklamalarına ekliyor.

Mevcut Aile hekimlerinin yaşadığı sorunlar giderek artarken, hekim başına düşen hasta sayısını azaltmak için kadrolar açılıyor, ancak açılan kadrolara hekimler ilgi göstermiyorlar…

Aile hekimliği kadroları açılırken, çalışacak bina, demirbaş ve tıbbı malzeme yok, birlikte çalışacağı hemşire/ebe yok, hatta mevzuata göre olması gereken kayıtlı hasta bile yok…

Sağlık Bakanlığı, başta İstanbul'da 606, Ankara'da 137, Gaziantep’te 63, İzmir’de 60, Mersin’de 51, Adana’da 32 olmak üzere, diğer illerimizde de yeni aile hekimliği birimleri açmış, ama bu kadroların birçoğu hekimler tarafından tercih edilmemişti. Son olarak boş kalan bu birimleri doldurabilmek amacıyla İller arası yerleştirme için İstanbul’dan 400,  Ankara’dan 128, İzmir’den 53, Gaziantep’ten 49, Kocaeli’nden 47, Antalya’dan 28 olmak üzere toplamda 990 Aile hekimliği birimi kadrosu açıldı.  

İstanbul’da iki yıldır 250 ye yakın aile hekimimiz, hemşiresiz çalışırken; bu sorunu gidermek için Sağlık Bakanlığı, ne kamuda çalışan, ne de kamu personeli olmayan hemşire, ebe vb sağlık çalışanlarını bu kadrolara atamıyor.

Sağlık Bakanlığı, yeni açılacak binası olmayan Aile hekimliği birimlerinin tercih edilmediğini görünce yine ‘yırtık onarır’ gibi, binaların kiralanması için Sağlık Müdürlüklerine talimatlar gönderiyor. “Binaları siz bulun aile hekimleri kiralasın” diyor.

Derme çatma bir mekân bulsanız, hemşire bulamıyorsunuz…

Ayrıca Soruyoruz;

Kayıt sistemine dayalı, hekimler arası çatışmalara neden olan ücret ödemesiyle çalışma barışını bozarken; her an işten atılmaya sebep olacak ceza sistemi, eriyen ücretler ve hepsinden önemlisi mesleği ve çalıştığı işle ilgili belirsizlikler ve gelecek kaygısı olan hekimlerin durumu ve benzeri sorunlar önümüzde dağ gibi dururken ‘ikinci faz’a nasıl geçilecektir?

Maalesef denenmiş, başarısız olmuş sağlık politikalarında ısrar ediliyor..

Sağlık Bakanlığına çok açık uyarılarımızı ve önerilerimizi yineliyoruz;

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde mesleğe yeni adım atmış hekimleri, TSM’lerde meslekleriyle ilgisi olmayan bürokratik işlerde, üstelik saha deneyimine sahip olmadan çalışmaya zorlarsanız, TSM çalışanları tarafından adeta istenmeyen kişi pozisyonuna sokarsanız…

Aile hekimlerini, ücretlerini düşürmekle, her gün yeni görev ve sorumluluklar yüklemekle, ceza puanları vererek işten atmakla tehdit ederek çalışmaya zorlarsanız, elbette ki birinci basamakta gönül rahatlığıyla çalışacak hekim bulamazsınız…

TTB Aile Hekimliği Kolu olarak uyarılarımızı ve önerilerimizi yineliyoruz; 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yani koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi toplum yararınadır. Bu, Türkiye gibi kaynağı sınırlı ülkelerde sağlık hizmetlerinde eşitsizliğin azaltılması açısından, daha da büyük bir önem arz etmektedir.

 1.Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren güvenceli/güvenli iş ve çalışma hakkı; mesleki özerklik ve bağımsızlığı koruyan, dayanışmaya dayalı çalışma ortamı sağlanmalıdır. 

2. Birinci basamak sağlık hizmetleri; koruyucu hizmetlerin öncelendiği, toplumun ihtiyacı kadar, herkese, bölge tabanlı, eşit, ulaşılabilir, tamamen ücretsiz, yeterli ve nitelikli insan gücüyle, ikinci basamak kurumlarıyla iş birliği içinde, etkin bir şekilde sunulmalıdır

3.ASM’ lerinin standart projeler dâhilinde kamu binalarında hizmet vermesi, ortak kullanılacak demirbaş ve tıbbı malzemelerin sağlanması, yenilenmesi, binaların her türlü bakım onarım 

ihtiyacının zamanında ve tam olarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması için gerekli yasal 

düzenlenmelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU


Bu HABERİ Paylaş!