TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı Yapıldı


  • Aralık 08, 2016
  • 2351

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) ülkemizde giderek artan trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlamak, sürücü sağlık belgelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı” 2 Aralık 2016 Cuma günü TTB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

 

 

ERDAL TOSUN’LAR ÖLMESİN!...

TRAFİK KAZALARINDA SÜRÜCÜ HATALARI NASIL AZALTILIR?...

TTB SÜRÜCÜ SAĞLIK BELGESİ ÇALIŞTAYI

Ülkemizde sürücü belgesine sahip kişi sayısı 29 milyonu geçti.

İstanbul’da 545 tane sürücü kursu varken dünya başkentlerindeki sürücü kurslarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor…

Her yıl 1 milyon 200 kazada ortalama 3 bin yurttaşımız yaşamını yitiriyor…

Bu kazaların ve ölümlerin  %88 inden sürücüler sorumlu…

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ülkemizde giderek artan trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlamak, sürücü sağlık belgelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla, “Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları” adıyla 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirdi.

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK)  ile birlikte düzenlediği çalıştaya, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör, TTB Aile Hekimliği Kolu (AHK) Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sigortalar Birliği, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği temsilcileri, nöroloji, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi uzmanlık dernek temsilcileri, TTB AHK Yürütme Kurulu üyeleri ve tabip odalarından temsilciler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, trafik kazaları sonucu yaşamını yitiren pek çok yurttaş gibi, tiyatro sanatçısı Erdal Tosun’un da birkaç gün önce bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini belirterek, bu ölümlerin, yaralanmaların önlenmesi için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduklarını, hekimlerin bu konuda duyarlı olduklarını, sürücü sağlık belgelerinde yaşanan sorunları gidermesinde TTB’nin her zaman hekimlerin yanında yer alacağını belirtti.

Çalıştayın ilk bölümü TTB AHK Sekreteri Dr. Filiz Ünal’ın sunumuyla başladı.

Sunumların ardından,  ikinci bölümde “Yönetmelik ve Hukuki Değerlendirme Grubu”, “Göz Muayeneleri Grubu”, “İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Muayeneleri Grubu”, “Psikiyatri, Nöroloji Muayene Grubu”, “Ortopedi-KBB Muayene Grubu” olmak üzere 5 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Her başlıkla ilgili sorunlar ve çözüm yolları ayrıntılı olarak görüşüldü, varılan görüş ve öneriler tüm katılımcılarla paylaşılarak değerlendirildi.

Çalıştayla ilgili değerlendirme, tespit ve öneriler ayrıntılı rapor halinde önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

 


Bu HABERİ Paylaş!