İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi


  • Aralık 26, 2016
  • 2429

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi üçüncü toplantısını 21 Aralık 2016, Çarşamba günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirdi.

Toplantıda “OSGB’ler ve İşyeri Hekimliği” gündemi ele alındı.

Toplantı başlarken, İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu’ndan Dr. Ercan Duman ve TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Ahmet Tellioğlu tartışmaya giriş olarak hukuki ve yönetsel durum hakkında bir çerçeve çizdi.

Açılış sunumunun ardından toplantıya  katılan çok sayıda hekim söz alarak görüşlerini belirtti.

Yapılan değerlendirmelerde; OSGB’lerde çalışan hekimlerin özlük hakları, çalışma süreleri , mesleki bağımsızlıkları konularındaki sorunlar dile getirildi. OSGB’ler arasındaki ticari rekabet ve gittikçe daha az gözetilen etik  değerler tartışıldı.

İstanbul Tabip Odası’nın bu alana daha fazla müdahil olabilmesi için OSGB çalışanlarının odaya üyeliği ve odadan çalışma onayı alınması süreçlerinin önemi vurgulandı. Bu konuda  bakanlığın uymadığı, lehimize olan danıştay kararlarının hayata geçerilmesi için mücadelenin önemi ve önceliği vurgulandı.


Bu HABERİ Paylaş!