Cumartesi Nöbeti Davaları İçin Duyuru


  • Ocak 25, 2016
  • 1031

Cumartesi nöbetine gitmemeleri nedeniyle haklarında ceza puanı verilen ve cezanın iptali için dava açmak isteyen tüm aile hekimlerine hukuki yardım sağlayacağımızı duyurmuştuk. 

Hukuk Büromuz tarafından açılıp takip edilecek davalar için üyelerimizin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir;

1- Öncelikle Hukuk Büromuza ulaşılmalı, dava açma süresi bakımından herhangi bir yanlışlık yapılmaması için bilgi alınmalıdır.

İlgili ceza puanı için dava açma süresi içinde olunması halinde, Hukuk Büromuz tarafından vekaletname bilgileri iletilecektir. Bu bilgiyle herhangi bir notere gidip avukatlarımız adına vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir. (Birden fazla aile hekiminin birlikte vekaletname çıkartması mümkündür.)

2İhtar puanına ilişkin belge örneklerinin ve vekaletname aslının meslek odamıza iletilmesi gerekmektedir. İlgili belgeler şöyledir;

·         Vekaletname aslı.
·         Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün savunma isteyen yazısı.
·         Savunma dilekçeniz.
·         İhtar cezası kararı ve bu kararın size tebliğ edildiği tarih.
·         İtiraz dilekçeniz ve itiraz ettiğiniz tarih.
·         Valiliğin itirazın reddine ilişkin kararı ve size tebliğ edilen tarih.

Bu noktada bir açıklama yapmakta fayda görüyoruz. Ceza puanı tebliğ edilen aile hekimlerinin itiraz yoluna başvurmadan 60 günlük süre içinde doğrudan dava açmaları mümkün olduğu gibi, ceza kararına Valilik nezdinde itiraz edip itirazın sonucuna göre dava açmaları da mümkündür.

Kendisine ceza puanı tebliğ edilen ve itiraz yoluna başvurmadan hemen dava açmak isteyen aile hekimleri, ilk dört sırada saydığımız belgeleri iletmelidir.

İtiraz yoluna başvuran aile hekimleri ise sayılan tüm belgeleri iletmelidir. Ancak Valilik 60 günlük cevap süresi içinde itirazı incelememiş ve herhangi bir cevap vermemiş olabilir. Kuşkusuz bu halde son sıradaki belge iletilmeyecektir. (İdare hukukuna göre itiraz edilen günü izleyen 60 günlük süre içinde itiraz konusunda bir karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılmakta ve dava açma süresi başlamaktadır. Bu nedenle, itiraz eden hekimlerin hak kaybına uğramamaları için itiraz tarihlerini not almaları ve 60 gün geçmesine rağmen kendilerine herhangi bir karar tebliğ edilmezse dava açılması için Hukuk Büromuza ulaşmaları önemlidir.)

3- Her dava için yargılama masrafı olarak 250-TL’nin, meslek odamızın aşağıda bilgileri verilen hesap numarasına ödenmesi gerekmektedir.

Hesap adı: İstanbul Tabip Odası 
Banka Adı: Garanti Bankası 
Şube Kodu: 368
Hesap No: 6295118
IBAN: TR18 0006 2000 3680 0006 2951 18

Bilgilerinize sunulur.     
25.01.2016

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!