HSM Nöbetlerine İlişkin Bilgi Notu


  • Nisan 12, 2016
  • 1793

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 23.03.2016 tarihinde yayınladığı 2016/5 sayılı Genelge ile Halk Sağlığı Merkezleri’nin (HSM) kuruluşunu ilan etti. 

Bu Genelge’den sonra İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Nisan ayı nöbet listesi düzenlendi. Söz konusu liste ile, henüz HSM’ler kurulup faaliyete başlamadığı için, TSM ve ASM bünyesinde ikili bir nöbet uygulamasının başlatıldığı, kimi aile hekimlerine TSM, kimi aile hekimlerine ise ASM bünyesinde cumartesi günleri nöbeti getirildiği anlaşılıyor.  

Ekteki dilekçede ayrıntılı olarak yer alan gerekçelerle, tıpkı önceki düzenlemeler gibi bu yeni nöbet uygulaması da hukuka aykırıdır. 

Bu amaçla itiraz dilekçesi oluşturduk. 

Nöbete katılmayacak hekimlerin ekteki dilekçeyi, idare tarafından gerekli önlemlerin alınması ve herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için, nöbet tarihinden önce İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ulaşacak şekilde, ilgili TSM’ye teslim etmelerini öneriyoruz. 

Dilekçenin iki örnek hazırlanması, bir nüshasının hekimde kalması, teslim edildiğine ilişkin bir kayıt (evrak kayıt numarası, barkod vs gibi) alınması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. 

12.04.2016

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

İtiraz dilekçesi için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!