Aile Hekimlerinin Ücretleri Düşürülüyor, Ek Görevler, Yeni Cezalar Getirilmek İsteniyor Kabul Etmeyeceğiz/İzin Vermeyeceğiz!


  • Şubat 23, 2017
  • 6780

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Sağlık Bakanlığının, Aile Hekimliği Yönetmeliklerinde yapmak istediği değişiklikleri görüşmek, buna karşın yapılacakları belirlemek amacıyla komisyon başkanı Dr. Hatıra Topaklı’nın kolaylaştırıcılığında 21 Şubat 2017 tarihinde toplanmış, aşağıda yapılan tespitler, değerlendirmeler ışığında bazı kararlar almıştır.

Yapılan değerlendirme ve tespitler:

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği yönetmeliklerinde, aile hekimlerinin temel çalışma haklarında kısıtlamalara, ücretlerinde azalmalara, özlük haklarında gerilemelere yol açacak değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Aile hekimi başına düşen nüfus İstanbul için 4000’lerin üzerindeyken, 3500 nüfus üzerinden ödeme yapılacağı, böylece yıllardır bakması gereken nüfusun çok üstünde kişiye ek bir ücret almadan hizmet vermek zorunda kalan aile hekimine, aile sağlığı çalışanına ceza verir gibi ücretleri azaltılmak isteniyor; üstelik giderlerin bu kadar arttığı ücretlerin eridiği bir döneme denk getiriliyor.

Yetmez,

Ceza puanı sistemi kaldırılacağına ağırlaştırılıyor, tekrarlanan cezalar katmerli hale getiriliyor.

Yetmez,

Mesleki bağımsızlığımızı ayaklar altına alan, iyi hekimlik değerlerini uygulanamaz hale getiren performans kriterlerine ‘halkın memnuniyet anketi’ leri eklenmek isteniyor.

Yetmez,

Aile hekimlerine düşen nüfus bu kadar fazlayken kronik hasta takipleri, kanser taramaları performansa tabi hale getirilerek, bu hizmetlerin değersizleştirilmesine çanak tutuluyor.

Sağlık Bakanlığı, Aile hekimlerine kayıtlı nüfusu azaltılmak amacıyla binası olmayan, bina içinde gerekli donanımı olmayan, hemşiresi, hatta kayıtlı hastası olmayan, kâğıt üstünde yeni birimler açmakta ısrarını sürdürüyor. Bu biçimiyle ilan edilen yeni birimlere hekimler haklı olarak rağbet göstermiyor.

 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da 80. Ek yerleştirmede ilan edilen 518 birimin yine çoğunlukla ne binası, ne hemşiresi, ne de nüfusu var.

Yanlış politikalarda ısrar, toplum sağlığına zarar veriyor.

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, koruyucu sağlık hizmeti öncelenmelidir.

Bir yandan yeni birim açmak için kamu binalarında hizmet sunan ASM’lerin mutfakları muayene odalarına dönüştürülüyor, TSM’de çalışan hekimler kötü mekânlarda zorla çalıştırılmaya zorlanıyor; bir yandan, yıllarca önce eradike ettiğimiz polio için yeni aşı kampanyaları düzenleme ihtiyacı hissediliyor.

TTB’den acil toplantı çağrısı:

TTB çağrısıyla, birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü dernek, sendika, federasyon temsilcileri 18 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da TTB binasında yeni yönetmelik değişikliğini değerlendirmek üzere bir araya geldiği, Sağlık Bakanlığının çıkarmayı düşündüğü yönetmelik değişikliğinin öğrenilen içeriği düzeyinde kabul edilmeyeceği, Sağlık Bakanlığından acilen randevu talep edileceği bilgisi paylaşıldı.

Alınan Kararlar:

Yönetmelik değişikliğinin bilinen içeriği düzeyinde ilçelerde ASM sağlık çalışanlarıyla toplantılar yapılması, toplumun sağlığına zarar veren, sağlık çalışanlarına mesleklerini, görev ve sorumluklarını istenilen düzeyde yapılmasını engelleyen durumun kamuoyuna anlatılması amacıyla  görsel etkinlikler hazırlanması,kamuoyuna ulaşabilmek için basınla görüşmeler yapılması, İstanbul’da birinci basamak sağlık örgütleriyle teması artırılması, sağlık çalışanlarıyla genişletilmiş toplantılar yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu

Aile Hekimlerinin Ücretleri Düşürülüyor, Ek Görevler, Yeni Cezalar Getirilmek İsteniyor Kabul Etmeyeceğiz/İzin Vermeyeceğiz!


Bu HABERİ Paylaş!