Aile Hekimleri: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Dayatmalara Tabi Olmamalı, Haklarımız Kısıtlanmamalı!


  • Mart 02, 2017
  • 2753

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu toplantısında alınan karar gereği ilçe toplantıları başladı. 

Silivri birinci basamak hekimleri Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda çıkarmayı planladığı Aile Hekimliği yönetmelik değişikliğini görüşmek üzere, 1 Mart 2017 tarihinde bir araya geldi.

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen toplantıda, ücretlerin eridiği bir dönemde, aile hekimlerinin ücretlerinin hasta sayılarının 3500’e indirilmesiyle birlikte azalacağını, bunu önlemek için katsayıların artırılması gerekliliğini vurgulandı.

Kronik hasta takiplerinin ve kanser taramalarının performansa tabi kılınmasının doğru olmadığı, yürütülen hizmetinde aksamasına yol açacağı, toplumun bundan zarar göreceği dile getirildi. Silivri ilçesi birinci basamak temsilcisi Dr. Ersin Gökpınar’ın yönettiği ve SES Silivri temsilcisinin de katıldığı toplantı, yönetmelik değişikliğinin çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınması amacıyla yapılacakların konuşulması ve ilçe düzeyinde yaşanan sorunların görüşülmesiyle birlikte sonlandırıldı. 


Bu HABERİ Paylaş!