Felsefe Etkinlikleri 19: Birey ve İsteğinin Bakışından Bugünün Dünyasında Etik, Politika ve Şiddet

Sevgili Felsefe Dostları,

Mart ayında size bir sürprizimiz var; bu ay bir toplantı daha yapıyoruz. Daha önce Mayıs 2016'da* konuk ettiğimiz Prof. Dr. Metin Sarfati'yi 20 Mart Pazartesi akşamı yeniden dinleme şansımız olacak. Metin Sarfati gündelik hayatımızı dolaylı ve/veya doğrudan etkileyen, birey ve toplum olarak maruz kaldığımız önemli bir sorunu; şiddeti, iktisat felsefesi bağlamında ele alacak. 

20 Mart Pazartesi günü yapacağımız toplantımız için Metin Sarfati şöyle diyor;

"Spinoza’nın da belirttiği gibi insan, isteği ile birlikte var olacaktır. Ama belirtmek gerekir ki istek önce salt var olma isteği olacaktır. Burada henüz modern zamanların bireyi mevcut değildir.

İsteğiyle beraber bireyin belirmesi modern zamanlara ait olacaktır. Çünkü ancak Descartes ve Spinoza ile birlikte düşünce isteğe eşlik edecektir. Düşünme eylemi ise kuşkusuz bilinci, aklı gerektirecektir. Bilinç de özgürlüğün temel koşulu olacaktır.

Açıktır ki artık bu anlamdaki istek özellikle Spinoza ile birlikte varlığın temel göstergesi ve neredeyse koşuludur. İstek artık temel eylem nedenidir.

Fakat buradan itibaren iki tane belli başlı açmaz belirecektir: Birincisi, isteklerinin peşindeki bireylerin (ve kaçınılmaz olarak toplumların) birbirleriyle çatışma ihtimali büyüyecektir. Söz konusu şiddet, politik yöneticilerin ihtirasları yüzünden yerleşik bir hal alabilecektir.

İkincisi, örneğin Sartre’a göre tatmin edilmiş isteğin hedefsiz kalmasıyla birey var olma nedenini kaybedip temel bir bunalımın içine düşebilecektir. Diğer bir deyişle, isteğin isteksiz kalması bunalım nedeni olabilecektir.

Toplantımızda önce söz konusu var oluş bunalımı tartışılacaktır. Asıl hedef ise bugün, etiksiz kalmış olduğu artık çok açık olan politik ve iktisadi süreçlerin ürettiği şiddetin bu bunalımı büyütüp büyütmediğini mercek altına almak olacaktır."

Bekliyoruz, görüşmek dileğiyle sevgiler.

İstanbul Tabip Odası

 

Birey ve İsteğinin Bakışından Bugünün Dünyasında Etik, Politika ve Şiddet

Konuşmacı: Prof. Dr. Metin Sarfati

Moderatör: Doç. Dr. Burak Atamtürk

Tarih: 20 Mart Pazartesi

Saat: 19.30

Adres: İstanbul Tabip Odası Kadıköy Büro [Rıhtım Caddesi Ülsel İş Merkezi No: 18 Kat 4 Daire 8 / Kadıköy/İstanbul]

Prof. Dr. Metin SARFATİ

İstanbul'da doğdu.

Galatasaray Lisesi'nde okudu.

Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Değişik tarihlerde Paris-Sorbonne, Strosbourg ve Lyon'da misafir öğretim üyeliği görevlerinde bulundu .

Şu anda İktisadi Düşünce Tarihi Profesörü olarak Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapmaktadır.

İktisadi eylemin kendi başına anlaşılamayacağı varsayımından hareketle, sosyoloji-tarih-edebiyat-iktisat disiplinlerinin bileşkesinden insan kompleksitesini anlama denemelerini sürdürmektedir.

Bu içerikle özellikle 17 ve 18. Yüzyıllardaki düşünsel süreçleri büyüteç altına almaktadır.

Değişik tarihlerde yayınlanmış kitap ve makalelerinden bazıları:

Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir?

Uygarlığın Bunalımı

Liberalizmi Yeniden Düşünmek

* Mayıs 2016 tarihli toplantının video kaydı:

http://www.istabip.org.tr/videolar?izle=56

 Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası