Aile Hekimlerinden 'İkinci Faz' İçin Uyarılar


  • Nisan 25, 2017
  • 2113

Tabip odaları aile hekimliği komisyonları Ankara’da toplanarak Sağlık Bakanlığı'nın ‘ikinci dönem’ hazırlıklarını, kendi hakları ve toplumun sağlık hakkı çerçevesinde değerlendirdi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) genişletilmiş toplantısı 22 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da TTB binasında gerçekleştirildi. Toplantıya; Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Kocaeli, Çanakkale, Trabzon, Diyarbakır, Batman, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep tabip odalarından aile hekimliği komisyonu temsilcileri katıldı.

Toplantı, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın açılış konuşması ardından divan seçimine geçildi. Divan heyetine, TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Filiz Ünal, kol yürütme üyelerinden Dr. Sinan Gülşen ve Gaziantep Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonundan Dr. Doğan Eroğulları’nın seçildi.

Aile Hekimliği Kol Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmet alanında yapmayı hedeflediği değişiklikleri ve TTB AHK’nin yürüttüğü etkinlikleri özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Taner Gören katılımcıları selamladı. Tükel söz alarak, AHK'nin sürdürdüğü başarılı çalışmaları ve çabaları için TTB Merkez Konseyi adına teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapmayı düşündüğü değişiklikler ve bunun için yaptığı hazırlıklar kamuoyuna yansıdığı kadarıyla değerlendirilerek bu konuda görüş oluşturuldu, yapılacakların çerçevesi belirlendi.

Birinci basamakta örgütlü dernek ve sendikalarla olan ilişkiler değerlendirilerek, şimdiye kadar olduğu gibi sağlık çalışanlarının sorunlarını ortaklaştırıp birlikte tutum almaları, çözüm yolları geliştirmelerinin önemi dile getirildi. Ortaklaşılan konularda örgütler arasındaki diyaloğun daha da geliştirilerek artırılmasının gerekliliği öne çıktı.

Defin raporları, sporcu sağlığı raporları, kronik hasta takibi ve kanser taramaları için başlatılan çalışma gruplarının şu ana dek yaptıkları değerlendirildi.

KHK ile ihraç edilen aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarıyla ilgili bilgiler paylaşılarak, sağlık çalışanlarının endişe içinde olduğu; ihraçlar yüzünden bazı polikliniklerin kapanması üzerine halkın mağduriyet yaşadığı dile getirildi. Bu ortamın hızla düzelmesinin, hiçbir yasal soruşturmaya uğramayan, kanıtlanmış bir suçu bulunmayan, işinden atılan meslektaşların durumlarının takipçisi olunacağı vurgulandı.

Toplantı ile ilgili ayrıntılı rapor kısa bir süre sonra yayınlanacaktır.


Bu HABERİ Paylaş!