Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz!


  • Haziran 14, 2017
  • 2340

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu 11 Haziran 2017 tarihinde Ankara da olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar:

1. Aile Hekimliği Uygulama yönetmeliği değişikliği değerlendirildi:

Yönetmelik değişikliği ile ilgili TTB AHK’nun bir açıklama yaptığı hatırlatıldı. TTB uygulama yönetmelik değişikliğiyle ilgili tabip odalarından istenen ve TTB ye iletilen tabip odalarının görüşleri değerlendirildi.

Uygulama yönetmeliğinin, aile hekimliği birimlerine mecburi hizmet ile atama yapılması ve kişilerin elektronik ortamda aile hekimlerine kayıt işlemlerini yapabilmesini içeren maddeler başta olmak üzere TTB hukuk bürosunun yönetmelik değişikliği üzerinde yapacağı değerlendirme sonrası hukuki sürecin başlatılması kararlaştırıldı

Aile sağlığı Merkezi(ASM) lerinde bulundurulması zorunlu hale getirilen tıbbi aletlerin/malzemelerin hangi bilimsel kriterlere ve ihtiyaca göre yönetmeliğe konulduğu, daha önceki yanlış uygulamalarda göz önüne alınarak görüşüldü.

Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen, Aile Hekimliği Ücret ve Ödeme yönetmeliği ile birlikte sağlık çalışanlarının hak kaybına uğraması durumunda, her türlü meşru mücadele yöntemleriyle karşı durulacağı, hak kayıplarına izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı.

2. Yıllık  izinlerde yaşanan sorunların birçok sağlık çalışanını zor durumda bıraktığı, Danıştay ve Anayasa mahkemesinin verdiği kararların çok açık olduğu, buna rağmen 10 yılın altında hizmeti olan sağlık çalışanlarının yıllık izin hakkının 20 güne düşürdüğü, ücretli izin hakkının yok sayılarak, vekâlet bırakmadan yıllık izin kullanan sağlık çalışanlarından ücret kesintilerinin devam ettiği dile getirildi. Acilen hukuki girişimlerin başlatılmasının mağdur edilen arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

3. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yürütülen kanser taramalarıyla ilgili, TTB AHK tarafından, taramaların hangi bilimsel kriterler ve gereksinime göre yapılması gerektiği, uygulamadaki süreci, konuyla ilgili birçok boyutu, ilgili kesimlerle değerlendirip, bu hizmete katkı sunmayı hedefleyen çalışmanın sürdürüldüğü, yakın zamanda bir programın yapılıp ilan edileceği bilgisi paylaşıldı.

4. Birinci basamakta bulaşıcı olmayan kronik hasta takiplerinin, hangilerinin, hangi kriterlere dayalı olarak ve nasıl yapılması gerektiği, bilimsel değeri, ülke örnekleri gibi birçok boyutuyla değerlendirilmesi için bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

5. Kolun sürdürdüğü defin raporları, sporcu sağlığı raporları gibi çalışmalar hakkında bilgi verildi.

6. THSK 2016 raporu değerlendirilerek, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşananlar, güçlü ve zayıf yanlarımız, önümüzdeki dönem ve bununla ilgili sağlık çalışanlarının rolü tartışıldı.

7. Mersin’de şiddete uğrayan aile hekimi özelinde son bir ay içinde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet tartışıldı.

ASM’lere kamera sistemleri yerleştirilerek şiddetin azaltılamayacağı, sağlık çalışanına şiddet çalışma grubunun çalışmalarından faydalanılması gerektiği vurgulandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şiddet gören sağlık çalışanlarının, 'hizmet aksamasını' önlemek amacıyla çalışma mekânlarında ifade vermesini öngören yazı değerlendirildi; bu yazıyla ilgili görüş ve önerilerin kamuoyuna açıklanması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

8. 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi değerlendirildi.

9. KHK ile sualsiz hukuksuz bir şekilde işlerine son verilen aile hekimlerinin durumları, mağduriyetleri değerlendirildi. Bu konuda TTB 68. Büyük Kongresinde alınmış olan tutum belgesine vurgu yapıldı.

10. Önümdeki sonbahar aylarında planlama yapılarak Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Çanakkale illerinde bölge toplantılarının yapılması kararlaştırıldı. 


Bu HABERİ Paylaş!