İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti


  • Ekim 20, 2017
  • 3107

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Üyeleri 17.10 .2017 tarihinde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu  ziyaret etmiş ve bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Toplantıya İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir,  Hukuk Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr.  Mustafa Tamur, Genel Sekreter Dr. Aslı Öncel, Başkan Yardımcıları Dr. Şule Güçlü Şakrak ve Dr. Serkan Özbakış ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melisa Menemencioğlu katılmıştır.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Aile Hekimliği Kol Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç ve İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Hatıra Topaklı da iştirak etmiştir. 

Toplantıda ana gündem olarak "Sağlıkta Şiddet'' konusu üzerinde durulmuş ve şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenler ele alınmıştır. TTB Başkanı Dr. Raşit Tükel tarafından Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması için TTB'nin  yaptığı çalışmalar, TTB'nin Şiddet ile ilgili çalışma grubunun yaptığı çalıştaylar ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

Şiddetin önlenebilmesi için STK'lar, dernek ve sendikaların birlikte hareket etmesinin, sağlık alanında şiddet olayları yaşandığında hep birlikte tepki gösterilmesi gerektiğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.


Bu HABERİ Paylaş!