İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları Başlıklı Broşür Yayımlandı


  • Kasım 08, 2017
  • 2919

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan “İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları” başlıklı broşür yayımlandı.

2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamasında sürekli yapılan değişiklikler ve süregelen belirsizlikler, işe giriş raporlarının düzenlenmesi konusunda karmaşa yaratıyor. Broşürde, söz konusu karışıklığın aşılabilmesi için birinci basamak hekimlerine yönelik önerilere yer veriliyor.

Broşür için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!