Aile Sağlığı Merkezleri Rapor Merkezi, Aile Hekimleri Rapor Hekimleri Değildir!


  • Aralık 05, 2017
  • 7283

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 04.12 2017 tarihinde yaptığı toplantıda, 

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) verilen raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın Birinci Basamak ve ASM’lere yönelik planları görüşüldü, buna karşı yapılacaklar tartışıldı.

Servis şoförlerine aile hekimlerinden rapor alma zorunluluğu getirilmesiyle birlikte, ASM’lerde bitmek bilmeyen rapor düzenleme sorunu giderek büyümektedir.

Hükümetin çözüm bulmakta zorlandığı bazı konularda çare olarak aile hekimlerinden rapor alınmasını gündeme getirip, uygulanmaya sokma gayretinin son örneği, servis şoförlerine aile hekimlerinden rapor alma zorunluluğu getirmesi oldu.

ASM’lerin, Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri’nin güçlendirilme işlevini azaltan yeni ek görev ve sorumluklar, aile hekimlerine servis şoförlerine niteliği bile belirsiz rapor düzenlemesinde yaşadığımız gibi yeni sorunlara neden olacaktır.

Aile hekimlerine dayatılan birçok rapor düzenleme dayatmalarına karşı Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, konu ile ilgili bir çok örgüt ile birlikte çalışma yürütmüş, yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaşmıştı.

Sürücü raporları http://www.ttb.org.tr/kutuphane/surucu_calistay_rpr.pdf

Defin raporları http://www.ttb.org.tr/kutuphane/defin_ruhsat_rpr.pdf

İşe Giriş raporları http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ise_giris_rpr.pdf

http://www.ahek.dr.tr/images/haberler/ise_giris.jpg

ile ilgili çalışmalar yayınlanmış, sporcu sağlığı raporu ile ilgili çalışma tamamlanıp önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmiştir.

Aile hekimlerine birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri dışında dayatılan rapor düzenleme görev ve sorumlukların karşısında sözümüzü söylemeye, halkın ve sağlık çalışanlarının yararına olanları savunmaya devam edileceği ortak görüşüyle toplantı sonlandırılmıştır.

İSTANBUL TABİP ODASI
AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!