TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı


  • Mart 05, 2018
  • 2177

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı 18 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da TTB’de gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Batman, Manisa, Mersin, Aydın, Muğla, Gaziantep ve Hatay Tabip Odalarından Aile Hekimliği Komisyonu temsilcilerinin katıldığı toplantının notları aşağıdadır:

 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTI NOTLARI

ANKARA/18 ŞUBAT 2018

 

Toplantı 18 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da TTB binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Batman, Manisa, Mersin, Aydın, Muğla, Gaziantep, Hatay Tabip Odalarından aile hekimi komisyon temsilcileri katıldı. Toplantının kolaylaştırıcılığını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu üstlendi.

Konuşulan konular ve alınan kararlar:

1. TTB’ye ve TTB MK üyelerine yönelik baskı süreci değerlendirildi. MK üyelerinden Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in görevlerine dönmeleri için yoğun çaba gösterilmesi gerektiği, bu amaçla her türlü desteğin sunulması kararlaştırıldı.

2. TTB’nin hazırladığı 14 Mart programı içerisinde aile hekimlerinin temel sorunları ve taleplerinin öne çıkarılması için bir broşür ve afişlerin hazırlanması kararlaştırıldı.

Öne çıkarılacak sorun ve talepler belirlendi:

  • İş yükümüz, binası ve hemşiresi olmayan ASM’lerin sorunları
  • Şiddet
  • Özlük haklarımız
  • Aşı reddi
  • e-nabız sistemi üzerinde hastaların tek taraflı hekim değiştirmeleri
  • İş güvencesi olmadan, performansa dayalı tek taraflı, ceza sistemine dayalı sözleşmeli çalışma
  • Ücretlerde erime, vergi dilimlerinde artış, emekliliğe yansımayan ücretler

3. Kamuoyunda, aşılara karşı başlatılan negatif algının (aşı reddine) kırılması amacıyla, başta Sağlık Bakanlığının çocuklara aşı yapılmasının zorunlu kılınmasını içeren yasayı acilen çıkartması için baskı kurulması; aşının toplum sağlığının korunmasındaki önemini belirten kamuoyu oluşturmaya yönelik aşı yanlısı kampanyanın mart ayının ortalarında başlatılması kararlaştırıldı. Görev alan üyeler, Dr. Filiz Ünal, Dr. Enis Akyüz, Dr. Erhan Özeren, Dr. Selahattin Oğuz.

4. Son aylarda, toplumun bazı kesimlerinde topuk kanı alınmasına engel olacak girişimler ve karşı propagandalara karşı TTB adına, Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak duyarlı olmasının istenmesi kararlaştırıldı.

5. Aile hekimleri 2. Buluşmasının 2018 Kasım ayında Antalya’da yapılması kararlaştırıldı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel ilkeleri düzleminde ülke örneklerinin de yer alacağı 2 günlük program, Dr. Emrah Kırımlı ve Dr. Özgür Akbaba sorumluluğunda aşağıda adları yazılı üyelerden oluşan heyetle hazırlanıp hayata geçirilecek. Dr. Kaan Taşer, Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Ahmet Aras, Dr. Enis Akyüz, Dr. Mehmet Akarca, Dr. Ayşe Çöl, Dr. Ümit Güngen, Dr. Heval Taner, Dr. Selahattin Oğuz, Dr. Ersan Taşçı.

6. Toplantıda ayrıca ASM’lerde verilen raporlar, sıfır nüfuslu ASM’lerde yaşanan sorunlar, mobil hizmetlerde azalan ücretler, vergi dilimlerindeki oranlardaki artışlar, uygunsuz yerlerde açılan ASM’ler ve nüfusu düşen birimlerdeki ücret düşüşleri görüşüldü. 


Bu HABERİ Paylaş!