Aile Hekimlerinin Hak Kaybına Uğramasına, Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Güçsüzleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz!


  • Mayıs 24, 2018
  • 3216

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 22 Mayıs 2018 tarihinde toplanarak birçok gündemi görüştü ve önümüzdeki dönem programını belirleyip, yeni eş başkanlarını seçti.

Komisyon eş başkanlığını yürüten Dr. Hatıra Topaklı, görevini yeni dönemde komisyon eş başkanlığına seçilen Dr. Hakkan Hekimoğlu ve Dr. Bilge Atlas Kaplan’a devretti.

Oda Başkanımız Prof. Dr. Pınar Saip,  Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Recep Koç ve TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı’nın da katıldığı toplantıda aşağıdaki gündemler görüşülüp, kararlar alındı.

1. Sağlık Bakanlığı’nın, TTB Merkez Konseyi üyelerinden Aile hekimleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz hakkında idari soruşturma başlatıp, Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör için aile hekimliği sözleşme feshi istenmesi nedeniyle arkadaşlarımıza sahip çıkılması amacıyla yapılacak etkinlikler görüşüldü.
2. Sağlık Bakanlığı’nın basına yansıyan demeçler ile AHEF’le yaptığı görüşmeler sonrasında kamuoyuna açıklanan belgelerde yer alan, aile hekimliği ile ilgili yapmayı düşündükleri değişiklikler ve Silivri’de başlatılan çalışmalar ayrıntılı olarak değerlendirildi. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini daha da zayıflatacak, birinci basamak hekimliğini değersizleştirecek, çalışma haklarını kısıtlayacak her türlü dayatmaya karşı durulacağı; bu konuda, aile hekimleri adına aile hekimlerinin aleyhine ve birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin zayıflatılmasına yönelik kararlara ortak olunmaması gerektiği vurgulandı.
3. Tüm reçetelerin renkli reçete kapsamına alınması ve askerlik muayeneleri ile ilgili yeni düzenlemeler değerlendirildi.
4. Komisyonun bu dönem mesleki eğitim, mezuniyet sonrası eğitim konularında çalışma yapması, kurumlarda çalışan aile hekimlerinin sorunları, bazı kamu binası ASM binalarının yıkılması sürecinin gündemleştirilmesi kararlaştırıldı. Komisyonun her ayın üçüncü Salı günleri olağan toplanması, Bayram sonrasında sosyal etkinlik amacıyla tekne turu düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!