İSTAHED Yönetim Kurulu’yla Görüşme


  • Haziran 20, 2018
  • 2127

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni seçilen İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, başarılar diledi.

19 Haziran 2018, Salı günü gerçekleşen ziyarete İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Başkan Yardımcıları Dr. Şule Güçlü Şakrak, Dr. Serkan Özbakış ve Dr. Selçuk Yılmaz, İTO Başkanı ve Üyeleri ile birlikte TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Samet Mengüç katıldı.

Toplantıda ana gündem olarak “Sağlıkta Şiddet” konusu üzerinde duruldu; şiddetin önlenebilmesi için çatı örgütü olan Tabip Odası, STK'lar, dernek ve sendikaların birlikte hareket etmesinin, Şiddet Kanunu çıkarılmasının ve şiddete karşı hep birlikte tepki gösterilmesi gerektiğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Ülkemizde uygulanmakta olan Aile Hekimliği Sisteminin yeniden ele alınarak düzenlenmesi, sorunların birlikte çalışılması ve işbirliği içinde çözüme kavuşturulması üzerinde duruldu ve karşılıklı iyi dileklerle ziyaret sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!