Zorunlu hizmet ile Aile Hekimliği yaptırmak çözüm değildir!


  • Eylül 03, 2018
  • 3430

Sağlık Bakanlığı 2017 yılında Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapmış olduğu değişiklikle “Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, altıncı fıkra çerçevesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilir. Bu şekilde ilan edilecek pozisyonlara yerleşen hekimler, aile hekimliği biriminin bulunduğu yerdeki toplum sağlığı merkezine atanarak başlayış yapmalarına müteakiben en geç ertesi günün mesai bitimine kadar aile hekimliği sözleşmesi imzalayarak aile hekimliği biriminde göreve başlar” hükmüne dayanarak binası, demirbaşı, tıbbi malzemeleri bulunmayan ve iç donanımı eksik, “sanal” olarak ifade edilen, boş kalan birimlere yeni mezun hekimleri yerleştirmenin alt yapısını hazırlamıştır. Sorunu, Devlet Yükümlülüğü kurası ile çözmek istemektedir.

İstanbul'da 913 boş aile hekimliği birimine Ağustos 2018 yerleştirmeleri 25 hekimin sözleşme imzalaması ile sonuçlanmıştır. Binası, malzemesi, hemşiresi, personeli olmayan, sıfır nüfus ve “sanal” olarak ifade edilen bu birimlere rağbet olmamakta, iki yıldır sık sık tekrarlanan yerleştirmelere katılım son derece düşük kalmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı kendi yapmadığı Aile Sağlığı Merkezi binalarını, özel kişi ve kurumlardan, aile hekimlerinin satın alması veya kiralamasını, personel çalıştırmasını, tüm tıbbi ve büro malzemelerini temin etmesini, tadilat, bakım ve işletmesini üstlenmesini istemektedir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın birinci basamak ayağı olan aile hekimliğinde, sıfır nüfus ve düşük ücret ile hekimler arasında rekabet yaratılarak, etik kurallar ve iyi hekimlik yok edilmek suretiyle, koruyucu sağlık hizmetleri üzerinden oy kazanılması amaçlanmaktadır. 

Devlet tarafından, aile hekimlerinin, bulundukları bölgelerin özelliklerine göre, standart projeler dahilinde kamu tarafından yapılan, hekimlerimiz ve hastalarımızın her türlü tıbbi ihtiyaçlarının karşılandığı, koruyucu sağlık hizmetlerinin ön planda tutulduğu Aile Sağlığı Merkezlerinde bir ekip bütünlüğü içerisinde hizmet vermesi planlanmalıdır.

Zorunlu hizmete başlayacak, yeni mezun meslektaşlarımızın bu noktalara dikkat ederek, geleceklerini riske atacak, motivasyonlarını yok edecek, telafisi mümkün olamayacak tercihlerden kaçınmalarını, her türlü mesleki sorun ve çıkmazlarında Tabip Odamıza başvurabileceklerini hatırlatır, mesleklerinin baharında hayallerinin gerçekleşmesini ve başarılarının devamını dileriz. 

Unutmayalım; eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti devletin asli görevlerindendir. 

 

İSTANBUL TABİP ODASI

Pratisyen Hekim Komisyonu-Aile Hekimliği Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!