Aile hekimleri ücretlerinin erimesinden ve ‘check-up’ uygulamasından kaygılı


  • Eylül 06, 2018
  • 6282

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Check-up Uygulaması’ ile ilgili genelgesi ve aile hekimlerinin eriyen ücretlerinin ana gündem yapıldığı toplantısını 4 Eylül 2018 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirdi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Recep Koç, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, komisyon eşbaşkanları Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Bilge Atlas Kaplan ve diğer üyeler katıldı. 

Yapılan görüşmeler ve alınan kararlar şunlar oldu:

1. Sağlık Bakanlığı’nın 20.06.2108 tarihli MHRS sistemi üzerinden randevu alınarak Aile Sağlığı Merkezlerinde ‘check-up uygulamasının’ başlatılacağı, böylece hedef nüfusun % 40’na ulaşılmasını öngören genelge üzerine yapılan görüşmemizde: ‘ ASM lerde önerilen periyodik muayene ve tarama testlerini içeren rehber’ temel alınarak check-up uygulamalarında belirtilen yaş, cins ve risk grubuna göre yapılacak kan ve diğer tetkiklerin ne oranda yararlı olacağına, değeri ve anlamı olup olmadığına, birinci basamak sağlık çalışanlarının da içinde yer alacağı bilimsel bir heyet tarafından karar verilmesi ve yeniden gözden geçirilmesinin önemi vurgulandı. 

• Uygulamanın ‘check- up’ olarak isimlendirilmesinin; özel sağlık kuruluşlarının gelir oluşturmak amacıyla kullandığı ‘ticari’ bir kavram olması nedeniyle gereksiz tetkik isteme talebini doğuracağı, bu durumun sağlık çalışanlarına karşı şiddete dönüşebileceği ihtimaline dikkat çekildi. 

• Aile hekimine kayıtlı kişi sayısı göz önünde bulundurulduğunda, bebek, çocuk, gebe aşı ve izlemlerinin yanında, HPV, GGK taramaları, okul öğrencilerinin yıllık periyodik muayenelerinin de devam edeceği, getirilecek olan kronik hastalık takipleri ile beraber ek olarak her ay 150 kişiye ‘check-up’ uygulanması istendiği, bunun da iş yükünü ağırlaştıracağı ve hizmetin niteliğini zayıflatacağı kaygısı dile getirildi. 

• Ayrıca hekimin hastasını görmeden, şikâyet ve öyküsünü dinlemeden, muayene etmeden, MHRS randevu sistemine girilerek talepte bulunulmasının, farklı beklentiler yaratacağına, gerekli olmayan tetkiklerin yapılması için hekim üzerinde baskı kurulmasına, bunun da farklı sorunlara yol açacağına dikkat çekildi. Bu uygulamaya çok düşünülmeden, tıbbi gerekçeden çok, farklı düşüncelerle karar verildiği vurgulandı ve sürece dair kaygılarımızın TTB tarafından, Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi ve vazgeçilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması kararı alındı. 

2. Son aylarda artan döviz kurları ile birlikte Türk lirasının değer kaybetmesi, enflasyonun yüksekliği ile beraber, aile hekimlerinin ücretlerinin eridiği ve satın alma gücünün azaldığı dile getirildi. Açıklanan enflasyon oranlarının gerçekte çok daha yüksek olduğu, enflasyon ölçeğine göre ücretlerde yapılan artışların ücret kayıplarını karşılamadığı örnekleriyle aktarıldı. İstanbul’da aile hekimliğinin başladığı 2010 yılından bugüne değin ücretlerdeki artışın çok düşük kalması sebebiyle aile hekimlerinin satın alma gücünün en az yarı yarıya azaldığı belirtildi. Şu ana kadar olan ücret kayıplarının ve olası kayıpların karşılanması için diğer ücretli kesimler ve STK’lar ile dayanışma içinde olunması, aile hekimlerinin ücret kayıplarına izin verilmemesi, bunun için ortak mücadele yollarının oluşturulması gerektiği görüşü benimsendi. 

3. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, emekli aile hekimlerinin işe başlamasından bugüne kadar aldıkları maaşları faiziyle birlikte geri istemesinin kabul edilemez bir durum olduğu vurgulandı. Emekli olduktan sonra aile hekimliği yapmak zorunda kalan meslektaşlarımızın haklarının korunması için destek verilmesi, bu amaçla yapılacakların belirlenmesi için özel bir gündemle toplanılmasının uygun olacağı kararı verildi. 

4. Yeni sözleşme dönemine ilişkin taleplerin belirlenmesi amacıyla hazırlık çalışmalarının başlatılıp, bir ay içinde tamamlanması kararlaştırıldı. 

İstanbul Tabip Odası 

Aile Hekimleri Komisyonu

 


Bu HABERİ Paylaş!