Aile Hekimleri sözleşme talepleri için toplandı


  • Ekim 12, 2018
  • 1840

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, önümüzdeki dönem sözleşme taleplerini belirlemek ve diğer gündemleri görüşmek üzere; 2 Ekim 2018 tarihinde Odamız  Cağaloğlu binasında toplandı.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Recep Koç, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, komisyon eş başkanları Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Bilge Atlas Kaplan  ile  komisyon üyeleri katıldı.

Yapılan görüşmeler ve alınan kararlar şunlar oldu:

- 2018-2020 dönemi için yapılacak sözleşme öncesi, aile hekimlerinin mevcut taleplerini değerlendirmek, yeni talepleri belirlemek amacıyla çalışma yapıldı. 24 maddeden oluşan sözleşme talepleri ile ilgili Dr. Fethi Bozçalı bir sunum yaptı. Komisyonumuz tarafından hazırlanan sözleşme taleplerinin 6 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak TTB Aile Hekimliği Kolu toplantısına sunulmasına; önceki sözleşme dönemlerinde olduğu gibi bu taleplerin de Sağlık Bakanlığı’na iletilip  kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.

- TTB Aile Hekimleri buluşması için hazırlanan program taslağı değerlendilerek öneri ve görüşler oluşturuldu.

- Aile Sağlığı Merkezlerinde risk analizi yapılması ile ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü’nden gönderilen yazı ile ilgili görüşler ele alındı. Hukuk bürosu ile yapılacak görüşmeden sonra meslektaşlarımızın konu ile ilgili bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

- Ankara’da gerçekleştirilecek olan TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimi için İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’ndan iki meslektaşımızın aday gösterilmesi kararlaştırılarak toplantı sonlandırıldı.

İstanbul Tabip Odası 
Aile Hekimleri Komisyonu

 

 


Bu HABERİ Paylaş!