2. İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri Yapıldı


  • Ocak 14, 2019
  • 2927

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından düzenlenen 2. İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri 11-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İşyeri hekimlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ilk gününde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında Hekimler İçin İşyeri Kimyasal Risklerinin Değerlendirilmesi,  Çalışanlarda Solunum Sağlığı Gözetimi, İşyeri Hekimliğinde EKG Kullanımı ve İşyerinde Kas İskelet Sistemi Sorunlarından Korunma eğitimi kursları düzenlendi.

Etkinliğin ikinci ve üçüncü günleri ise Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapıldı.

Açılış konuşmasını İTO İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Nazmi Algan’ın yaptığı 2. Gün programında; İşçi İşveren İlişkilerinin İşçi Sağlığına Etkileri, Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi, İş Yaşamında Kadın, Çalışma Yaşamında Psikososyal Riskler ve Travmatik Etkileri panelleri gerçekleştirildi.

Etkinlik 3. günü de İş Yaşamında Kardiyovasküler Hastalıklar, İşe Bağlı Hastalık mı? Meslek Hastalığı mı?,  İşyeri Hekiminin Etik ve Hukuki Sorumlulukları panelleri ile devam etti.

3 gün boyunca devam eden etkinlik “İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği. Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz? Ne Yapmalı?” başlıklı forumla sona erdi.

2. İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günlerinin kapanış konuşmasını yapan İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk işyeri hekimliği alanında yaşanan sorunların çözümünün örgütlü mücadeleden geçtiğini ifade ederek bütün işyeri hekimlerini tabip odasının çalışmalarına katılmaya davet etti.

1. Gün Sunumları

İş Sağlığında Belirleyici Taraflar-Dr. Zühtü Şahin

İŞ YAŞAMINDA KADIN - Dr. Süheyla Ağkoç

ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ - Dr. Mustafa Sülkü

Sağlığı geliştirmede farklı bakış açıları - Prof.Dr.Çağatay Güler

İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİNİN İŞÇİ SAĞLIĞINA ETKİSİ - Dr. Arzu Çerkezoğlu

Türkiye’de Kadın Emeği - Şemsa Özar

Çalışma Yaşamında Psikososyal Riskler ve Travmatik Etkileri:İş ve Örgüt Psikolojisi Perspektifinden Önleyici Yaklaşımlar - Doç. Dr. İdil Işık

İşyerinde Kas İskelet Sistemi Sorunlarından Korunma - Dr. Arif Müezzinoğlu

 

2. Gün Sunumları

 İŞE BAĞLI HASTALIK MI MESLEK HASTALIĞI MI? - Dr. Arif Muezzinoglu & Dr. Ahmet Tellioglu

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE KALP HASTALIKLARI - Prof. Dr. M. Taner GÖREN

Meslek Hastalıkları İşe Bağlı Hastalıklar - Dr. Özkan Kaan KARADAĞ


Bu HABERİ Paylaş!