TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı


  • Ocak 29, 2019
  • 1250

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU TOPLANTI TUTANAĞI

12 OCAK 2019/ANKARA

12.01.2019 Saat: 15:00'da TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme kurulu toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Yaşar ULUTAŞ, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu'ndan; Dr. Filiz ÜNAL, Dr. Nuri Seha YÜKSEL, Dr. Kaan TAŞAR, Dr. Selahattin OĞUZ, Dr. Emrah KIRIMLI, Dr. Erhan ÖZEREN, Dr. Ersan TAŞCI, Dr. Doğan EROĞULLARI katılırken, gündemle ilgili olarak Dr. Fethi BOZCALI, Dr. İbrahim ÇELİK, Dr. Hakan HEKİMOĞLU, Dr. Recep KOÇ, Dr. Özgür AKBABA toplantıda bulundu.

Yapılan toplantıda ele alınan konular ve alınan kararlar şunlardır:

1) 22-24 Şubat tarihinde Antalya’da yapılması planlanan “II. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI” hazırlıkları gözden geçirildi. Program ve yapılacak atölye çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Atölye çalışmalarına katılacak aile hekimlerinin mail grubu oluşturularak dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla katılımcıların e-mail bilgilerinin alınması gerektiği belirtildi. Programın oluşması çerçevesinde atölyelerin çalışma yöntemi belirlendi. Konaklama ve ulaşım bilgileri gözden geçirildi. Sosyal program konusunda gerekli bağlantıların ve planlamanın yapılması kararlaştırıldı.

2) TTB Merkez Konsey’e; Odalara “II. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI”nın konaklama ve ulaşım detaylarının da yer aldığı ikinci davet yazılmasının tavsiye edilmesine karar verildi.

3) Bir sonraki Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu toplantısının 22.02.2019 tarihinde Antalya’da yapılmasına karar verildi.

4) Bazı illerde Sağlık Bakanlığı'nca yapılan ya da onayı alınarak gerçekleşen eğitimlere katılan Aile Hekimlerini yerine görevlendirilen Aile Hekimlerine ödemenin yapılmadı bilgileri TTB Aile Hekimleri Kolu’na ulaşması nedeni ile ”Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”nin ilgili maddelerin hatırlatılarak uygulanması konusunda TTB tarafından Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılmasının planlanması kararlaştırıldı.

5)  27-28 Nisan 2019'da Bursa’da yapılması planlanan “I. Basamakta Kamu Yönetimi” başlıklı Sempozyumun düzenleme kuruluna TTB Aile Hekimleri Kolu’nu temsilen Dr. Filiz Ünal’ın görevlendirilmesine karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!