Aile Hekimlerine ‘Henüz Ödenemeyen’ Cari Giderler Enflasyonun Yarısını Bile Karşılamıyor!


  • Şubat 14, 2019
  • 2513

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu (AHK), 2018 yılı Kızamık vaka artışlarıyla ilgili değerlendirme yapmak, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceği “TTB-AHK İkinci Aile Hekimleri Buluşması” hazırlık çalışmalarını tamamlamak, cari giderlerin zamanında ödenmemesi ile ilgili konuyu görüşmek amacıyla 12 Şubat 2019 tarihinde toplandı.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Recep Koç, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, Komisyon Eş Başkanları Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Bilge Atlas Kaplan ile komisyon üyeleri ve toplantının bir bölümüne Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu katıldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünün aile hekimlerine, cari gider adı altında aile sağlığı merkezinin kirası, çalışanlarının ücreti, SGK primleri, elektrik, doğal gaz, su, kırtasiye, temizlik, tıbbı sarf malzemesi vs giderleri için her ayın 8’ine kadar gerçekleştirdiği ödemenin henüz yapılmaması nedeniyle, birçok aile hekiminin zor durumda kaldığı belirtildi. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hizmetli, tıbbi sekreter, hemşire gibi çalışanların ücretlerinin, kiraların ve diğer bazı giderlerin ayın birinde ödenmesi zorunlu olduğundan, cari giderlerinde buna göre ayarlanmasının gerekliliği konusunda fikir birliğine varıldı.

Cari gider artışının %10 civarında olduğu ve bu artışın resmi enflasyon rakamlarının yarısı düzeyinde kaldığı görülmüştür. İstanbul’da Sağlık Müdürlüğü’nün Aile Sağlığı Merkezlerine uyguladığı % 46 kira artışı, elektriğe %60 ve doğalgaza %30 üzerindeki zamlar, çalıştırılan personelin asgari ücret artışları, vergileri ve SGK primleri de dikkate alındığında giderlerin, bu ücret ile karşılanamayacağının çok açık olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (Reported measles cases and incidence rates by WHO Member States, November, 15) raporuna göre, Türkiye’de laboratuvarda doğrulanmış kızamık hasta sayısının 2017 yılında 69 ve 2018’in ilk 9 ayında da 510 olması üzerine, komisyonumuz bu konuyu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun katkılarıyla değerlendirip, vaka artışlarının nedenleri ve alınabilecek tedbirler konusunda komisyon içi eğitim çalışması yaptı.

TTB AHK tarafından22-24 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenecek ‘İkinci Aile Hekimleri Buluşması’ toplantısı için hazırlanan metinler gözden geçirilerek ‘Emek süreci atölye çalışması’ için sunum ve rapor hazırlayacak kişilerin belirlenmesiyle toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!