Kadıköy Sağlık Şenliği’ne Katıldık

Bileşenleri arasında yer aldığımız Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Göztepe Özgürlük Parkı’nda düzenlenen Sağlık Şenliği’ne İstanbul Tabip Odası standı ile katıldık.

Standımızda WHO (Dünya sağlık Örgütü’nün) 2016 yılında Şangay’da düzenlediği “Sağlığın Geliştirilmesi İçin 9.Küresel Konferans” bildirgesi ve afişleri, TTB tarafından yayınlanan “Şehir Hastaneleri Kamu Sağlığa Zararlıdır”, “Devletin Eli Hastanın Cebinde! Talep Ediyoruz: Herkese ücretsiz sağlık hizmeti!” “Sağlıkta yalanlar ve gerçekler” broşürleri yer aldı. Şenlikte odamız adına Dr.Mustafa Sülkü WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 1978 Alma-Ata Bildirgesi, 1998 Sağlıkta 21 Hedef başlıklarında belirlenen herkes için sağlık hedefleri ve bugün ülkemizde bu hedeflere ulaşmada ne gibi sorunlar olduğunu içeren “herkes için sağlık, sağlık herkes için” konulu bir konuşma yaptı.

Gün boyunca standımızda odamızı temsilen Dr.Süheyla Ağkoç, Dr.Mustafa Sülkü ve Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu’nda yer alan Dr. Nahide Görgün başvuranlara sağlıkta yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler aktardılar.

Gerek standımız gerek oda adına yapılan konuşma şenliğe katılanlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.