Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile işbirliğimiz sürüyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)  İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Kaya Ocakaçan, Faik Kemal Oğuz ve Mustafa Aydın ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON)  Kongre Sekreteri Sıddıka Özel 16 Nisan 2019 tarihinde yönetim kurulumuzu ziyaret ettiler. 

EMO Heyeti, tabip odamızın mücadelesini, demokrasi uğruna verilen ortak bir mücadele olarak gördüklerini vurguladı, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kuruluna desteklerini belirtti.

Toplantı iki meslek örgütünün kesişen ve beraber yürüttüğü faaliyetler gözden geçirildi, biyomedikal alanındaki güncel gelişme ve sorunlar, başka elektromanyetik alanlar ve etkileri olmak üzere işçi sağlığı ve güvenliği ile toplum sağlığını ilgilendiren konular üzerinde duruldu. 

Odamızın da düzenleyicileri arasında yer aldığı, iki yılda bir düzenlenen ve kapsamındaki 7 ayrı sempozyum ile elektrik ve elektronik alanındaki tüm başlıkların mesleki ve toplumsal boyutları ile beraber ele alındığı EEMKON ve özellikle sağlık alanını doğrudan ilgilendiren, “Biyomedikal Mühendisliği” ve Kent ve Elektrik” sempozyumlarına ilişkin yapılması gerekenler planlandı.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası