İstanbul Kızamık Salgınına Hazır mı?


  • Mayıs 22, 2019
  • 1947

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu başta İstanbul’da görülen kızamık vakaları olmak üzere, birinci basamağı ilgilendiren gündemindeki konuları görüşmek üzere 14 Mayıs 2019, Salı günü toplandı.

Türkiye’nin birçok ilinde ve Avrupa’da geçen yıldan bu yana artan Kızamık vakaları ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı için hazırladığı rapor önemli bir gündem konusu oldu. Söz konusu raporda kızamık vakalarının Avrupa’da 2018’de 2017’ye göre üç kat arttığı ve 72 kişinin kızamıktan yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Rapora göre 2018’de Türkiye’de 557 vaka tespit edildiği de belirtilmişti.

İstanbul’daki, son dönemde artış gösteren kızamık vakalarının çoğunun göçmen ve Suriyeli nüfusun yoğun olarak yerleştiği Esenler ve Bağcılar'da, Anadolu yakasında ise Ataşehir ve Pendik ilçelerimizde görüldüğü, toplam 20  yirmi civarındaki kızamık vakası tespit edildiği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün sürveyans çalışmalarına başladığı yönünde bilgiler alınmıştı. Yapılan komisyon toplantısında Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün konu ile ilgili olarak acilen İstanbul Tabip Odası’nı, meslek kuruluşlarını, sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirmesi gerektiği vurgulandı.

Kızamığın oldukça bulaşıcı ve ölümcül olabilen, aşıyla önlenebilen önemli bir hastalık olduğu hatırlatılarak, artan kızamık vakalarının ve olası bir salgının önlenmesinde komisyon olarak sorumluluk alınmasının, sürece destek olunmasının, çalışma yapılmasının ve ilk etapta hekimlere ve kamuoyuna yönelik eğitim çalışmasının başlatılmasının uygun olacağı ortak görüşü benimsendi. 

Toplantıda ayrıca 4 Mayıs 2019 tarihinde yapılan TTB Aile Hekimliği Kolu toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlarla ilgili olarak da bilgilendirme yapıldı. TTB-AHK toplantısında sağlık çalışanlarına şiddetin birinci basamak sağlık hizmet alanında önlenmesi için oluşturulan çalışma gurubu ve etkinlikler aktarıldı. Olası şiddet olaylarında yapılacaklar bir kez daha gözden geçirildi.

Komisyonda ilçe ve Marmara bölge örgütlenme çalışması kapsamında yapılacak çalışmalar belirlenerek sorumluluk alacak üyeler belirlendi. 

Önümüzdeki dönem yapılması düşünülen hizmet içi eğitim programları görüşüldü ve ilk etkinlik belirlendikten sonra toplantı sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!