Ruhsal Hastalıklar ve Çalışma Yaşamı Toplantısı Yapıldı


  • Haziran 14, 2019
  • 2905

İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen sürekli mesleki gelişim kapsamındaki eğitimlere “Ruhsal Hastalıklar ve Çalışma Yaşamı” konulu toplantıyla devam edildi.

13 Haziran 2019, Perşembe günü Cağaloğlu binamızda gerçekleştirilen toplantı yoğun ilgi gördü. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Oral tarafından gerçekleştirilen eğitimde işyeri hekimlerinin işe giriş ve periyodik sağlık gözetimi sırasında temel ruhsal hastalıklara doğru yaklaşım konusunda bilgi kazanması hedeflenmişti. Ayrıca ruhsal hastalıkları saptama, var olanların çalışma ortamında takip ve tedavi süreçlerini doğru yönetme, çalışma yaşamına kazandırma ve psikososyal etmenlerin farkında olma konuları genel hatlarıyla ele alındı.

Prof. Dr. Timuçin Oral ruhsal hastalıkların dünyada ve ülkemizdeki genel tablosunu ortaya koyduktan sonra çalışma yaşamında işverenler ya da ülkelerin çalışma örgütlerince bu hastalıkların nasıl değerlendirildiğine dair veriler sundu. İşyeri hekimlerinin hangi durumlarda, hangi vakaları uzmana ya da ikinci basamağa yönlendirmeleri gerektiği üzerinde durdu. Bu hastalıkları ile çalışma yaşamını sürdürenlere yönelik kararlarda hastaların karar süreçlerine katılımının önemini vurguladı.

Eğitimin ikinci bölümü katılımcıların kendi işyerlerinde karşılaştıkları vakaları sunmaları ve sorularla sürdürüldü. Sorular ve vakalar Prof. Dr. Timuçin Oral ve katılımcılar tarafından birlikte değerlendirildi ve yanıtlandı.

Toplantıda işyeri hekimlerinin ruhsal hastalıklara yaklaşımda diğer hastalıklara yaklaşımlarında olduğu gibi gerektiğinde tedavi süreçlerini yönetmek de dahil kendilerine güven duymalarının önemli olduğunun üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Timuçin Oral'ın sunumu için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!