Aile Hekimleri Seçimlere Feda Olsun!


  • Haziran 21, 2019
  • 2722

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerine 4 gün kala halka şirin geleceğini düşündüğü bir mesajı göndererek aile hekimlerine ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarına davetiye çıkardı.

 

Sağlık Bakanlığı’nın 19.06.2019 tarihinde gönderdiği kısa mesaj ile aile hekimlerine randevu almadan da muayene olunabileceğini bildirmesi, ağır aksak yürüyen MHRS randevu sistemini tümden sorunlu hale getirdi.

 

Modern toplumlarda kişilerin zamanları değerlidir, işlerini belirli bir düzen ve zaman dahilinde yapıp, bitirmek isterler. Bundan dolayı birçok kurumda, randevu sistemi oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde, hastalarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarında, muayene öncesi bekleme süresinin ortadan kaldırılması, poliklinik önlerindeki kalabalıkların azaltılması, herkes için daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlanması, hasta ve hekimin zamanını daha iyi kullanması, koruyucu sağlık hizmetlerine  daha çok zaman ayırabilmesi, sağlık hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin artırılması için uygulanmaya başlanan randevu sistemi, yine Sağlık Bakanlığı tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır

 

Aile sağlığı merkezlerine başvuran her hastanın sağlık sorunları aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanları tarafından özveriyle giderilmeye çalışılırken Sağlık Bakanlığı’nın kendi getirdiği sistemi bile tahrip eden anlayışı, şaşkınlıkla karşılanmıştır.

 

Aile hekimleri şimdiye kadar randevu sistemiyle hasta kabul ederken atılan bu mesaj İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 4 gün kala, yeni şiddet olaylarına zemin hazırlayacaktır. Sıra kuyrukları, bekleme süresinin uzaması, poliklinik kapılarındaki yoğunluklar, kapasiteyi aşacak hasta sayısı muayene süresini düşüreceği gibi teşhis ve tedaviyi de etkileyecektir. Asli görevimiz olan aşıların yapılması, bebek, çocuk ve gebe izlemleri, periyodik okul muayeneleri, kanser taramaları vb. koruyucu sağlık hizmetleri de aksayacaktır. Sağlık sistemi politik amaçlar uğruna anlık kararlarla yürütülmeye çalışılınca, sağlık çalışanları ve toplumun zarar gördüğünü tekrar yetkililere hatırlatmak isteriz.

 

Sağlık Bakanlığı’nı bu tutumundan vazgeçmeye, randevu sistemi dahil birinci ve diğer basamak sağlık hizmetleri için yapılacak her türlü yeni politika ve uygulamalar için sağlık çalışanları, meslek odaları, dernekler ve toplumun her kesimiyle görüşerek kararlar almaya davet ediyoruz.

 

Seçim öncesi atılan mesajlardan dolayı başta şiddet olmak üzere zarar gören her meslektaşımızın yanında olacağımızı bildiriyor, Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha uyarıyoruz.

Saygılarımızla.

 

İstanbul Tabip Odası

Aile Hekimleri Komisyonu

 


Bu HABERİ Paylaş!