Şişli Etfal EAH’de Yemekhane Eylemi Kazanımla Sonuçlandı


  • Ağustos 02, 2019
  • 1171

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları hastanede sunulan yemeklerin kötü ve yetersiz olmasına karşı 4 günlük bir eylem gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası (İTO), Türkiye Genel Hizmetler Sendikası (Genel-İş) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilciliklerince gerçekleştirilen yemekhane boykotu sonucunda çalışanların talepleri kabul edildi.

Şişli Etfal EAH çalışanları yemekhanede verilen yemeklerin miktar ve niteliğinden şikayetçiydi. Yemek çeşitleri başlangıçta beşken, önce dörde, ardından üçe düşürülmüştü ve nitelik olarak da yetersiz bulunuyordu. Hastane yönetimiyle yapılan ilk görüşmelerden sonuç alınamayınca, öneri ve görüşleri almak üzere bir anket gerçekleştirilmişti. Anket sonuçlarına göre hastanede görevli sağlık çalışanlarının;

%87.5’u yemek porsiyonlarını doyurucu bulmadığını,

%84,%’u yemeklerin lezzet ve kalitesini yeterli bulmadığını,

%87,5’u yemek çeşitliliği ve uyumunu yeterli bulmadığını,

%38’i yemekhanede çalışan personelin temizlik ve hijyen kalitesini yeterli bulmadığını,

%43,5’u tabldot, çatal, bıçak ve kaşıkların temizlik ve hijyenini yeterli bulmadığını,

%36,5’u yemek sunumu ve servisinde aksaklık olduğunu düşündüğünü belirtmişti. 

Hastane çalışanlarının görüşlerinin de alınması sonrasında 29.08.2019 ve 30.08.2019 tarihleri arasında yemekhaneye girilmeyip, simit-ayranla boykot eylemi gerçekleştirildi.

Eylem öncesi talepler şu şekilde duyuruldu:

1. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda yemek çıkartılması, 

2. En az 4 çeşit ve doyurucu yemek çıkartılması,

3. Yemek çıkartılırken vejeteryan sağlık çalışanlarının yemek tercihlerinin de dikkate alınması,

4. Yemekler arasındaki uyumun ve besin dengesinin sağlık hizmeti gibi önemli ve dikkat gerektiren bir hizmet veren  bir kuruma uygun hale getirilmesi,

5. Yeni yapılacak ihalenin çalışanların önerileri üzerinden şekillendirilmesi.

Hastane çalışanlarının yoğun katılım sağladığı eylem sürecinde hastane müdürlüğü ve başhekimlikle de bir görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşme sonrasında yemek çeşidi dörde çıkartıldı ve kalitesi artırıldı. Yapılan ortak açıklamada; “Bu değişikliğin geçici bir kazanım olmaması için sürecin takipçisi olacağımızı ifade ettik. Tüm taleplerimiz gerçekleşene kadar yeterli ve nitelikli yemek hakkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” denildi.


Bu HABERİ Paylaş!