Sözleşmeleri sorgusuz sualsiz feshedilen aile hekimleri işlerine geri dönmek için kararlı!


  • Ağustos 23, 2019
  • 2200

İstanbul’un değişik Aile Sağlığı Merkezlerinde kamu personeli olmayan aile hekimi olarak çalışan meslektaşlarımıza, İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos 2019 Cuma günü sözleşmelerinin feshedildiğine dair tebligatların gönderildiği öğrenildikten sonra 2O Ağustos 2019 tarihinde Tabip Odamızda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Pınar Saip, Genel Sekreter Dr.Osman Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr.Osman Küçükosmanoğlu, Dr.Güray Kılıç, Dr.Recep Koç, Hukuk Bürosundan Av. Oya Öznur, Aile Hekimleri Komisyon üyeleri ile mağdur edilen dokuz meslektaşımız katılmıştır.

Kamu dışından kabul edilmiş, yıllardır aile hekimi olarak çalışan 15 meslektaşımızın 2016 yılında çıkarılan 676 sayılı Kamu Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen ‘’ Devlet Memurluğuna alınacaklarda yapılması öngörülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ‘’ maddesine atıfla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik soruşturmasının Sağlık Bakanlığı Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonunda olumsuz olarak değerlendirilmesiyle  haksız ve hukuksuz bir şekilde aile hekimliği sözleşmeleri feshedilmiştir.

Toplantıda mağdur edilen meslektaşlarımız, herhangi bir inceleme ve soruşturma geçirmediklerini, bir suçlamanın bulunmadığını, kendilerinden savunma istenmediğini, buna rağmen yanlış ve haksız bir uygulama ile aile hekimliği sözleşmelerinin feshedildiğini, bu duruma bir anlam veremediklerini, haklarını korumak için her yola başvuracaklarını dile getirdiler.

Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek sözleşmeleri feshedilen ve işsiz bırakılan meslektaşlarımızın, izleyecekleri hukuki yollar, seslerini duyurabilmek, haklarını geri alabilmeleri için getirilen öneriler ve yapılabilecekler konuşuldu, notlar alındı. Öncelikle İstanbul Aile Hekimliği Derneği ve sendikaların da davet edilerek, İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı. 

İstanbul Tabip Odası olarak, haksız ve hukuksuz bir şekilde sözleşmeleri feshedilen aile hekimlerinin yanında yer alınacağı, her türlü desteğin verileceği, mağdur edilen hekimlerin işlerine geri dönmeleri için gerekli tüm çabanın gösterileceği katılımcılar ile paylaşılarak, toplantı sona erdirildi. 

İstanbul Tabip Odası 

Aile Hekimleri Komisyonu 


Bu HABERİ Paylaş!