Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı


  • Ekim 02, 2019
  • 1552

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, Diyarbakır Tabip Odası’nın katkılarıyla 28 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası binasında "Aile Hekimlerinin Hukuki Hakları" başlığıyla tam gün süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Mübetcel İlhan, Dr. Yaşar Ulutaş, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Diyarbakır tabip odalarından temsilcilerin yanı sıra Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği temsilcileri katıldı.

Aile hekimlerinin temel çalışma haklarından, çalışırken uğradıkları şiddete, izin hakları, işe alınma, sözleşme fesihleri, denetimler, inceleme ve soruşturmalar karşısındaki savunma hakları, örgütlenme haklarına kadar birçok temel haklarının neler olduğu, hangi süreçleri içerdiği, yapılması gerekenler, mevcut mevzuat, yargı kararları, pratik uygulamalar, deneyimler çerçevesinde katılımcılarla serbest forum şeklinde tartışıldığı toplantıya Dr.Fethi Bozçalı, Dr. Rojda Gültekin, Dr. Sinan Gülşen’den oluşan divan heyetinin oluşturulmasıyla başlandı.  

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir’in açılış konuşması sonrasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman TTB adına katılımcıları selamlayarak, aile hekimlerinin hakları toplantısının Diyarbakır’da yapılmasının bölgede yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek bakımından da önemli olduğunu, bu toplantıdan sağlanacak birikimlerin tüm sağlık çalışanlarının mücadelesine katkı sunacağına inandığını söyleyerek toplantının başarılı geçmesini diledi.

Toplantıya TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal’ın aile hekimliğinde yaşanan gelişmeleri ve kolun faaliyetlerini içeren sunum yapması ile devam edildi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç tarafından, Aile Hekimlerinin Hakları çalışmasının önemli konu başlıklarının mevcut mevzuat, deneyim ve birikimlerin katılımcılarla interaktif ortamda paylaşılmasının ardından serbest forum kısmına geçildi.

TTB Hukuk Bürosundan Av. Mustafa Güler, öğleden sonraki oturumda, başta disiplin soruşturmaları, sözleşme fesihleri, sağlık çalışanlarına şiddet, odalara üyelik süreci konularında bilgilerini paylaşarak, yöneltilen sorulara yanıt vererek katkı sundu.

Toplantıda özellikle tabip odası yönetici ve aktivislerine yönelik aile hekimliği mevzuatında yer alan hükümleri istismar ederek mobinge dönüştüren Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünün tutumu eleştirilerek, iyi hekimlik değerlerini ilke edinmiş tüm aile hekimlerine yönelik baskı sürecine karşı her yönüyle mücadele edileceği, bu toplantının Diyarbakır da yapılmasının bu bakımdan da önemli mesaj içerdiği katılımcıların ortak görüş olarak dile getirildi.

Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, aşılarla ilgili bölüm gündeme alınarak, aile hekimlerinin aşıların korunmasından uygulanmasına kadar her adımda oldukça hassas olduğu, gerekli özveriyi her zaman gösterdiği, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'yla bu konunun özel görüşülüp, mevcut durumun ortaya çıkarılmasının önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Yapılan hazırlıklar ve toplantı çıktılarının en yakın sürede yazılı kaynağa dönüştürüleceği bilgisiyle toplantı sonlandırıldı. 


Bu HABERİ Paylaş!