Çalışma Yaşamında Psikososyal Riskler-Güncel Konular Kursu Yapıldı


  • Ekim 24, 2019
  • 2126

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu'nun Kopenhag Psikososyal Risk Değerlendirme Anketi (KOPSOR-TR) Türkiye ekibi ile birlikte düzenlediği “Çalışma Ortamında Psikososyal Riskler-Güncel Konular Kursu” 19 Ekim 2019, Cumartesi günü Cağaloğlu binamızda gerçekleştirildi.

Katılımcı sayısının 35 kişiyle sınırlı olduğu kurs TTB Kredilendirme Kurulu tarafından 8.5 STE kredisi ile kredilendirildi. 

Kursta; çalışma yaşamında yaşanan köklü değişiklikler, bilgi teknolojilerinin artan oranda kullanımı, hizmet sektörü istihdamındaki artış gibi nedenlerle psikososyal risklerin öncelikli sorunlar arasında yer almaya başlamasından hareketle, psikososyal risk kavramı ve ölçüm yöntemleriyle ilgili temel ve güncel bilgilerin paylaşılması amaçlandı.

Kayıt, açılış konuşmaları ve tanışmanın ardından kursun amaç ve hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.

Kurs kapsamında; Dr. Yücel Demiral “Çalışma Yaşamı ve Sağlık” ile “Psikososyal Riskler Tarihsel Gelişim, Modeller”, Dr. Burcu Güler “Çalışma Psikolojisi Temel Kavramlar” ile “Organizasyonel ve Bireysel Psikososyal Risk Önleme Yöntemleri”, Dr. Ceyda Şahan “Psikososyal Risklerin Sonuçları”, “Psikososyal Riskler Değerlendirme Yöntemleri”, “Psikososyal Ölçüm Yöntemleri” başlıkları altında sunumlar gerçekleştirdi.

Kurs katılımcıların değerlendirmelerinin alınmasıyla sonlandı.

Katılımcılar benzeri kursların tekrarının yararlı olacağını dile getirdiler. Tümü aktif işyeri hekimliği yapan katılımcılara eğiticiler tarafından olumlu geri bildirimler verildi.


Bu HABERİ Paylaş!