XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı


  • Kasım 20, 2019
  • 477

Sayın Meslektaşımız,

XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 07 Aralık 2019 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Kurultay ülkemiz sağlık ortamı ve uzmanlık eğitimi için büyük önem taşımaktadır. 

Uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri, şehir hastaneleri, tabip odaları, uzmanlık dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya geleceği kurultayımızda sağlık sistemi ve uzmanlık eğitimi ilişkisi ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecektir.

Uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın, uzmanlık eğitimi üzerine söyleyecek sözü olanların davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşabilmeniz son derece değerlidir.

XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Pınar SAİP
İstanbul Tabip Odası Başkanı

Prof. Dr. Orhan ODABAŞI
TTB-UDEK Başkanı

 

Program için tıklayınız

tuek_uf


Bu HABERİ Paylaş!