8 Aralık’ta Bakırköy’de “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” Mitinginde Buluşuyoruz


  • Kasım 29, 2019
  • 1424

Zamlar, vergiler, enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk…

Cumhuriyet tarihinin en uzun, en derin ekonomik krizini yaşıyoruz.

Emeğiyle geçinen geniş halk kesimleri için hayat her geçen gün zorlaşıyor, insanlarımız geçim zorluğu nedeniyle evine ekmek götüremiyor, çaresizlikten intihar ediyor.

Ekonomik kriz, kamuda/özelde hayatını emek gücünü satarak kazanan, büyük kesimi işçileşmiş biz hekimleri de fevkalade etkiliyor.

Ekonomik kriz sağlık ortamımıza yansıyor, kurumlarımızda açıktan ilan edilmemiş “tasarruf tedbirleri” uygulanıyor; SGK ödemeleri aksıyor, tıbbi malzemeler alınamıyor, ameliyatlar yapılamıyor; sonuçta hastayla karşı karşıya kalan biz oluyoruz.

Kamu sağlık kurumlarında döner sermaye ödemeleri aksıyor, birçok kurumda, başta asistanlar olmak üzere birçok meslektaşımız hiç alamıyor; özel hastanelerde ücret ödemeleri aylarca geciktiriliyor, hastane patronları hekim ücretlerini ödemeden sırra kadem basıyor!

Siyasi iktidar ise olup bitene aldırmıyor; “Bakın, burası çok önemli!” diyerek, zekamızla alay edercesine, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan “Yeni Ekonomik Program”lar açıklıyor, hiçbir zaman tutmayacak enflasyon, büyüme hedefleri rakamlarına inanmamızı bekliyor.

Peki, bütün bu olup bitenler karşısında çaresiz miyiz?

Hayır!

Bin kere hayır!

Miyadını çoktan doldurmuş bu iktidar karşısında, zamlara, vergilere, enflasyona, hayat pahalılığına, işsizliğe, yoksulluğa karşı çıkmak için diğer bütün emekçilerle birlikte 8 Aralık, Pazar günü saat 13.00’te Bakırköy’de “İnsanca Yaşamak İstiyoruz!” mitinginde buluşuyoruz! 

Gücümüz birliğimizdedir.

Bütün meslektaşlarımızı bekliyoruz.

 

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU

 


Bu HABERİ Paylaş!