İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. Yılında Gerçek Tablo Ne?


  • Aralık 04, 2019
  • 2149

İstanbul Tabip Odası (İTO) eski genel sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu anısına; TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Barosu, DİSK İstanbul Temsilciliği, İstanbul İSİG Meclisi ve İşyeri Hekimleri Derneği ile birlikte düzenlediğimiz “7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Değerlendirilmesi Sempozyumu” 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İTO İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Nazmi Algan’ın Nejat Yazıcıoğlu’nu anlatan konuşması ve slayt gösterisiyle başlayan sempozyumda Nejat Yazıcıoğlu’nun eşi Hatice Yazıcıoğlu ve kızı Aylin Yazıcıoğlu da birer konuşma yaptı.

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu ve TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik açılış konuşmaları yaptılar.

Yapılan konuşmalarda, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 7 yıl önce yürürlüğe girmesine rağmen iş cinayetlerinin artarak devam ettiği, işçi sağlığı ve güvenliği alanının başlı başına bir mücadele alanı olduğu, iş cinayetlerinin en önemli nedenlerinden birinin de piyasa mantığı ve işçilerin örgütlenmesi önündeki engeller olduğu vurgulandı.

İTO Başkanı Dr. Pınar Saip yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; “Bu yasa şu an için 50’den fazla çalışanı olan işyerlerini kapsıyor ama kazaların büyük kısmı 50’den az çalışanı olan işyerlerinde meydana geliyor. Hekimler olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı sıkışmış ortamda hastalarımıza hangi iş kolunda, nerede çalıştığını dahi soramıyoruz. Meslek örgütlerinin yetkileri azaltıldı. Bütün bunları topladığımızda iş kazalarının neden arttığını görüyoruz. Bu tür kanunlar hazırlanırken ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınması gerekiyor.”

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda aşağıdaki başlıklar ele alındı:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Düzenlemelerin Aşamaları ve Bugünkü Durum

6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Taraflar ve Sorumlulukları

Sempozyumun son bölümünde katılımcıların soru ve katkıları alındı.

Sempozyumun kazanımları ve sonuç bildirgesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağının duyurulması ardından etkinlik sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!