Aile Hekimleri Laboratuvar Taleplerinden Bunaldı


  • Aralık 27, 2019
  • 2669

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu (AHK) tarafından, aile hekimlerinin çalışma yaşamlarında ihtiyaç duydukları konularda mezuniyet sonrası mesleki eğitimlerine yardımcı olmak, meslektaşlarımızın bilgi- birikimlerine destek, iyi hekimlik değerlerinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla eğitim toplantıları başlatıldı. İlk eğitim toplantısı “Aile hekimliğinde laboratuvar kullanımı” başlığıyla, 24 Aralık 2019, Salı günü İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü Komisyon Eş Başkanı Dr. Hakkan Hekimoğlu’nun yaptığı toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. 

Toplantıda ilk konuşmacı olan Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Bilge Atlas Kaplan, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) laboratuvar istemleri ve kullanım süreçlerini özetledikten sonra kronik hastalıkların tanı ve izleminde istenen tetkiklerin hangi durumlarda ve ne zaman isteneceği konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Toplantıda ikinci konuşmayı yapan Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu ise, ASM’lerde istenen tetkikleri özgünlüğü üzerinden değerlendirmenin önemini belirttikten sonra, bir çok tetkikle ilgili örnekler vererek sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda ayrıntılı bilgi verdi ve deneyimlerini aktardı.

Yapılan sunumların ardından tartışma, soru ve katkıların alınmasına geçildi. Bu bölümde; kışkırtılmış talepler olarak adlandırılan, hastaların gereksiz ve uygunsuz tetkik isteme baskıları karşısında hekimlerin zorluklar yaşadığı, bu durumun önemli enerji kaybına yol açtığı görüşleri paylaşıldı.

Özellikle D vitemini, B12 vitamini laboratuvar tetkik istekleri, gereksiz sıklıkta yapılan lipit profil tetkikleri, bilimsel bir değeri ve anlamı olmayan Checkup adıyla yapılması dayatılan tetkiklerin halkın gereksiniminden ziyade piyasanın ihtiyacına yönelik sistemli bir program olduğu vurgusu yapıldı.

Katılımcılar bu tür mesleki eğitimlerin sürdürülmesinin iyi olacağı görüşü sonrasında komisyonun eğitim programını sürdürüleceği bilgisi verildi.


Bu HABERİ Paylaş!