Genel Sağlık(sızlık) Sigortasından Vazgeçilmelidir


  • Aralık 27, 2019
  • 1516

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların 2020 yılı itibariyle sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alamayacak oluşu İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu’nun yaptığı bir basın toplantısıyla ele alındı. 

27 Aralık 2019, Cuma günü 12.00’da İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

Dr. Pınar Saip basın toplantısını açarken yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; “Yıl sonunda önemli bir ülke gerçeğiyle yüzleşmiş durumdayız. 2018’de seçimler sebebiyle ertelenmiş bulunan GSS prim borcu olanların sağlık hizmeti alamayacak oluşu, yeni yılla beraber karşımıza çıkacak. Yani 5 milyon civarında vatandaş sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Bu çok ciddi bir sorun. Bu durum ekonomik krizin ne ölçüde hissedildiğinin de bir göstergesidir; vatandaşlar GSS prim borçlarını ödeyememektedir. İstanbul Tabip Odası olarak sağlık hakkının temel insan haklarından olduğuna inanıyoruz. Devlet sosyal devlet olma sorumluluğuyla vatandaşlara sahip çıkmalıdır. Sağlık hizmetlerinden herkes ücret ödemeden, eşit bir şekilde yararlanmalıdır.”

Ardından basın metnini Dr. Güray Kılıç kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: 

“Yoksulluk ve işsizlik nedeniyle; milyonlarca vatandaş GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12 -18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine rağmen GSS prim borçlarını ödeyememektedir.

“Kriz yok, işsizlik azalmakta, herkes mutlu mesut yaşamaktadır.” diyen iktidar sahipleri,  milyonlarca yurttaşın genel sağlık sigortası primlerini neden ödeyemediklerini kamuoyuna açıklamak durumundadırlar.

- Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilmesi için GSS primini yatırması zorunludur. Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin hiç bir borcunun bulunmaması şarttır.

-Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, Sosyal Güvenlik Kurumundan  gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden fazla olan vatandaşlar aylık 76.75 TL olan Genel Sağlık Sigortası primlerini kendileri ödemektedirler.

-Aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olan vatandaşların ise Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödenmektedir.

- Primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortalılar ile onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yıl sonuna kadar herhangi bir düzenleme yapılmaz ise 01.01.2020 tarihinden itibaren sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklardır. 

- SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı’nın 28.3.2018 tarihli basına yansıyan demecinde ‘’borcun üstü çiziliyor’’ açıklaması ile prim borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 6,4 milyon kişi olduğu bildirilmişti. 2018 SGK faaliyet raporunda ise 1,2 milyon kişinin yapılandırma için müracaat ettiği belirtilmiştir. Bu durumda primini ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS’lilerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. 

Sorunun çözümü sürekli ertelemeler değildir.

- Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan ve GSS prim borcunu ödeyemediği için sağlık hizmeti alamayan tüm yurttaşlara geçici ertelemeler değil, kalıcı çözüm üretmek gerekmektedir. Ülkemize gelen ve geçici kimlik çıkartılan misafirlere uygulandığı gibi bu vatandaşlarımıza da koşulsuz ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmelidir. 

-  Yasanın açık hükmüne karşın SGK’nın topladığı sağlık primlerinin emeklilik fonuna aktarılmasından vazgeçilmeli; sağlık fonunda biriken kaynak yoksulların, işsizlerin sağlık hizmetinden yararlanması için kullanılmalıdır. 

- Emekçilerin alınteriyle kazanıp ödedikleri GSS primlerinin özel hastane patronlarına peşkeş çekilmesinden vazgeçilmelidir.

- Ülkenin bütün vatandaşları için bütün sağlık hizmetleri ücretsiz olmalı; sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi, ilave ücret, katılım payı gibi ödemek gibi bütün uygulamalar kaldırılmalıdır.

- Yıllardır ısrarla söylediğimiz gibi; prim esasına dayalı sağlık sigortacılığının Türkiye’nin gerçekleri ile uyuşmadığı açıktır. GSS uygulamasından vazgeçilmeli, sağlık harcamaları Genel Bütçe kaynaklarından karşılanmalıdır.”

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!